• Uilenwerkgroep Reusel

  UILENWERKGROEP REUSEL-DE MIERDEN

  In 2016 is er binnen de Natuur- en (Weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden gestart met een uilenwerkgroep, die op dit moment met 12 leden actief is in onze gemeente. De uilenwerkgroep stelt zich ten doel de uilen, daar waar nodig is, nestgelegenheid te bieden. Dit wordt bereikt door het ophangen van nestkasten. Nestkasten van de Steen- en Kerkuil worden gratis aangeboden door Brabants Landschap. De leden van de werkgroep kunnen de (toekomstige) gastgevers adviseren over de voorwaarden en mogelijkheden bij het plaatsen van nestkasten op het erf. Deze zijn:

  • Controleren of het erf, geschikt is voor het ophangen van een nestkast, met behulp van een erfscan.
  • Aanbieden van een steenuil-vriendelijke drinkbak.
  • Plaatsen van muizenruiters.

  Vanuit Brabants Landschap worden er cursussen gegeven over "Klimmen op hoogte". Deze cursus bestaat uit één theoretische avond en één zaterdagochtend praktijk. Na het goed doorlopen van de cursus, biedt Brabants Landschap aan om gratis gebruik te maken van valbeveiliging (klimtuig en levenslijn). Dit laatste is ontzettend belangrijk mocht er onverhoopt iets misgaan bij het ophangen van een uilenkast. De valbeveiliging wordt jaarlijks door Brabants Landschap gekeurd.

  Tijdens het broedseizoen komen de leden van de uilenwerkgroep tweemaal de nestkasten op locatie controleren. Na het broedseizoen - in de herfst - wordt er nogmaals een controle uitgevoerd om de nestkasten zo nodig schoon te maken. Bij elk erfbezoek is er altijd contact met de gastgevers. Mochten deze niet thuis zijn, dan wordt er een briefje in de brievenbus gedaan met vermelding van de huidige stand van zaken.

  Alle gegevens worden tijdens een bezoek genoteerd, ingevuld in een database en na het broedseizoen doorgestuurd naar Brabants Landschap.

  Let op je eigen veiligheid bij het ophangen van nestkasten.