• Werkgroep land van Bele-ven

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-22 10:54:35, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-09-22 11:01:20
  Welkom bij de werkgroep natuurgebied Beleven; Hoe spreek je dat nou uit, want de uitspraak gaat vaak verkeerd, zet er een streepje tussen dan gaat het al een stuk beter: Bele-ven. Het natuurgebied 174 ha groot is eigendom van Brabants landschap. Sinds 2008 is door natuurontwikkeling het natuurgebied hersteld door het afgraven van de met mest verzadigde bodemlaag te verwijderen. Door deze toepassing van natuur herstel kwamen 2 vennen tevoorschijn. De maisvlakten maakten plaats voor bloemrijke graslanden en de vogels ontdekten al snel dit nieuwe stukje natuur, zoals ook de weidevogels (Kievit, Wulp en Grutto).
  Lees verder

  Spreeuwenproject

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-16 12:41:08, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-09-24 12:13:12
  N.W.R. gaat Spreeuwen en Mezen nestkastjes ophangen voor behoud van sportvelden ! Door leden van de Natuur en (weide)vogelvereniging Reusel de Mierden is een begin gemaakt met een nieuw project, dat de sportvelden in de gemeente Reusel de Mierden gaat beschermen en tegelijkertijd de Spreeuwen populatie moet gaan vergroten. Tevens wordt in 2020 het wettelijk verboden om gewasbestrijdingsmiddelen te gebruiken op sportvelden. Daarna is nog voor twee jaar een uitzondering mogelijk onder strenge voorwaarden.
  Lees verder

  Werkgroep Wandelroutenetwerk

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-16 12:39:43
  Onder constructie
  Lees verder

  Werkgroep Opschoondag en Natuurwerkdag

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-16 12:35:21, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-09-24 15:23:46
  Natuurwerkdag 2018 Dankjewel voor jullie inzet: Natuurwerkdag 2018 was een succes! Dankzij jullie hulp heeft het landschap een opknapbeurt gehad. Met alle vrijwilligers hebben we gewerkt voor het behoud en onderhoud van natuur en landschap. Op de 18de Natuurwerkdag is een record behaald, 15.800 vrijwilligers en 600 locaties door heel Nederland. Daarmee is er een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van onze groene omgeving. Ook in Reusel de Mierden werd met 20 vrijwilligers gewerkt op de Groote Cirkel en werd de faunapassage opgeknapt.
  Lees verder

  Werkgroep vogelkijkhutten

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-16 12:33:04, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-09-16 13:02:39
  Vogelkijkhutten werkgroep: In Nederland staan honderden vogelkijkhutten. Je vindt ze allemaal op https://vogelkijkhut.nl/. Foto’s van de hut en omgeving geven je een goed inzicht van de mogelijkheden ter plekke. Sommige zijn prima geschikt voor vogelfotografie. Met de vermelding van de actuele waarnemingen weet je direct wat je kunt verwachten.
  Lees verder

  Werkgroep Gierzwaluw

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-16 12:31:49
  Onder constructie
  Lees verder

  Werkgroep Erfvogels

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-16 12:30:45
  Onder constructie
  Lees verder

  Werkgroep IJsvogel en Grote Gele Kwikstaart

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-16 12:28:56, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-09-24 12:45:16
  Deze werkgroep is tot stand gekomen, omdat de Ijsvogel en de Grote Gele Kwikstaart hun biotoop begonnen te verliezen. Rond het jaar 1970 zijn bijna alle belangrijke waterlopen gekanaliseerd. Er waren geen steile oevers meer voor de Ijsvogels en geen strandjes in de bochten voor de Grote Gele Kwikstaart. De werkgroep heeft zo goed en zo kwaad als het ging enkele verbeteringen aangebracht in goed overleg met het waterschap de Dommel en de gemeente.
  Lees verder

  Werkgroep Weidevogels

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-16 12:27:33
  Onder constructie
  Lees verder

  Werkgroep Poelen

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-15 21:16:16, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-09-15 21:17:36
  “Al het leven op aarde bestaat bij gratie van water” Een mooie poel in het landschap is niet alleen een lust voor het oog maar ook een belangrijke leefomgeving (paring, kraamplaats, overwintering) voor kikkers, padden, salamanders en insecten. Vogels en zoogdieren drinken van het water en verschillende plantensoorten gedijen langs de rand en in de poel. Een goed aangelegde en onderhouden poel heeft een meerwaarde voor het landschap en de bijbehorende dieren en planten.
  Lees verder
  1 | 2 | Next >>