• << Terug

  Uilenwerkgroep

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-15 20:23:38
  In het voorjaar van 2016 zijn we begonnen met de controle van de uilen- en torenvalken kasten in onze gemeente. In het verleden is dat jaren door Kees van Limpt gedaan. In eerste instantie zijn we begonnen met 10 vrijwilligers. We hadden onze gemeente verdeeld in drie werkgroepen, een werkgroep voor Lage Mierde, Hooge Mierde en één werkgroep voor Reusel en Hulsel. In dat voorjaar is door Kees aan iedere werkgroep apart bij een aantal gastgevers uitgelegd hoe ze tewerk moeten gaan. Dit was ook meteen de gelegenheid om kennis te maken met de gastgevers.

  Inmiddels hebben we de werkgroep Reusel – Hulsel gesplitst omdat het voor één groep te veel werk was, daardoor is het totale aantal leden van de uilenwerkgroep nu 13 personen. Omdat we aan de Arbo-eisen moeten voldoen hebben alle leden van de werkgroep een cursus werken op hoogte gevolgd. Dat wil zeggen dat we als we op hoogte werken beveiligd moeten zijn door middel van een valbeveiliging, iedere werkgroep is in bezit van een valbeveiliging set. De valbeveiligingsets en ladders die we gebruiken worden jaarlijks gekeurd door een erkent bedrijf. Regelmatig komen er meldingen binnen van mensen die het vermoeden hebben dat ze een uil in de buurt hebben. In zo’n geval wordt er een tijdje geobserveerd, en aan de hand van uitwerpselen en braakballen kan de conclusie worden getrokken of er ook daadwerkelijk een uil in de omgeving leeft.  We kijken dan ook waar in de omgeven er al nestkasten voor uilen hangen want om de nestkasten te dicht bij elkaar te hangen is niet goed. Daarna word er een erfscan gemaakt. Het maken van een erfscan is bedoeld om op het erf een scan te maken of het in zijn totaliteit geschikt is als broedplek. Als de locatie geschikt is wordt er door ons een nestkast opgehangen. 

                        Een steenuil bij de ingang van de nestkast

  Sommige nestkasten worden door Brabants Landschap gratis beschikbaar gesteld, dit is afhankelijk voor wat voor soort uil het is. Deze kasten worden door ons ook kosteloos opgehangen. Andere kasten worden door onze vrijwilligers gemaakt, daarvoor vragen wij een kleine onkostenvergoeding.  Als er een nestkast hangt is het nog niet zeker dat er een uil of torenvalk in nestelt. Er zijn voorbeelden waar een nestkast na 7 jaar pas voor de eerste keer door een uil werd bewoond. Het gebeurt ook dikwijls dat er andere vogels in de nestkasten hebben genesteld zoals kauwen, holenduiven, spreeuwen of koolmeesjes. Deze laten we dan ook zitten want we zijn een natuurvereniging dus we gaan geen broedsels van vogels vernielen.

                       Jonge kerkuilen in een nestkast

  In het voorjaar controleren we alle nestkasten. Als er broedgevallen aanwezig zijn wordt hier een aantekening van gemaakt en na enkele weken komen we terug om de jongen vogels te ringen. Dat ringen mogen we zelf niet, dat wordt gedaan door iemand die daarvoor bevoegd is. Tijdens de controle maken we ook aantekeningen welke kasten gerepareerd, vervangen of schoongemaakt moeten worden. Dat gebeurt ook door ons. Aan het einde van het seizoen worden alle legselgegevens geregistreerd en doorgegeven aan Brabants Landschap. Aan de hand van deze gegevens wordt een jaarverslag gemaakt waarvan de gastgevers er ook één in de bus krijgen.  Voor meer informatie over de uilenwerkgroep kunt u contact opnemen via  het mailadres van onze vereniging info@weidevogelvereniging.nl