• Werkgroep land van Bele-ven

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-22 10:54:35, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-09-22 11:01:20
  Welkom bij de werkgroep natuurgebied Beleven; Hoe spreek je dat nou uit, want de uitspraak gaat vaak verkeerd, zet er een streepje tussen dan gaat het al een stuk beter: Bele-ven. Het natuurgebied 174 ha groot is eigendom van Brabants landschap. Sinds 2008 is door natuurontwikkeling het natuurgebied hersteld door het afgraven van de met mest verzadigde bodemlaag te verwijderen. Door deze toepassing van natuur herstel kwamen 2 vennen tevoorschijn. De maisvlakten maakten plaats voor bloemrijke graslanden en de vogels ontdekten al snel dit nieuwe stukje natuur, zoals ook de weidevogels (Kievit, Wulp en Grutto).
  Lees verder

  Werkgroep Opschoondag en Natuurwerkdag

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-16 12:35:21, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-09-24 15:23:46
  Natuurwerkdag 2018 Dankjewel voor jullie inzet: Natuurwerkdag 2018 was een succes! Dankzij jullie hulp heeft het landschap een opknapbeurt gehad. Met alle vrijwilligers hebben we gewerkt voor het behoud en onderhoud van natuur en landschap. Op de 18de Natuurwerkdag is een record behaald, 15.800 vrijwilligers en 600 locaties door heel Nederland. Daarmee is er een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van onze groene omgeving. Ook in Reusel de Mierden werd met 20 vrijwilligers gewerkt op de Groote Cirkel en werd de faunapassage opgeknapt.
  Lees verder

  Werkgroep Poelen

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-15 21:16:16, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-09-15 21:17:36
  “Al het leven op aarde bestaat bij gratie van water” Een mooie poel in het landschap is niet alleen een lust voor het oog maar ook een belangrijke leefomgeving (paring, kraamplaats, overwintering) voor kikkers, padden, salamanders en insecten. Vogels en zoogdieren drinken van het water en verschillende plantensoorten gedijen langs de rand en in de poel. Een goed aangelegde en onderhouden poel heeft een meerwaarde voor het landschap en de bijbehorende dieren en planten.
  Lees verder

  Werkgroep Rolstoelpad

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-15 21:01:38, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-11-29 21:52:38
  Rolstoelpad Hoevehei Ongeveer 25 jaar geleden is door de gemeente in Reusel een wandelpad aangelegd vanaf ‘t Heike naar de Pikoreistraat via de Hoevehei. Dit pad is 1,5 km lang en is een mooi stukje natuurgebied waarlangs 6 kikkerpoelen zijn gelegen. Door achterstallig onderhoud was dit pad slecht begaanbaar. In 2015 is er een stichting opgericht met het doel om hier een rolstoelpad van te maken. Met de financiële middelen van sponsoren en de medewerking van een aantal vrijwilligers is dit pad in het begin van 2016 voor rolstoelen begaanbaar gemaakt, op 21 mei 2016 is het officieel geopend.
  Lees verder

  Natuurwerkgroep

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-15 20:36:41
  Welkom Bij de Natuurwerkgroep Deze werkgroep die zich inzet voor het natuurbeheer in de gemeente Reusel de Mierden, bestaat momenteel uit 20 vrijwilligers onder leiding van veldcoördinator Huub Joosten. De werkgroep is breed inzetbaar en op vele terreinen zichtbaar actief in het Reusels en het Mierdse Landschap.
  Lees verder
  1 |