• << Terug

    Werkgroep land van Bele-ven

    Door Ruud van Cuijk, 2019-09-22 10:54:35, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-09-22 11:01:20
    Welkom bij de werkgroep natuurgebied Beleven; Hoe spreek je dat nou uit, want de uitspraak gaat vaak verkeerd, zet er een streepje tussen dan gaat het al een stuk beter: Bele-ven. Het natuurgebied 174 ha groot is eigendom van Brabants landschap. Sinds 2008 is door natuurontwikkeling het natuurgebied hersteld door het afgraven van de met mest verzadigde bodemlaag te verwijderen. Door deze toepassing van natuur herstel kwamen 2 vennen tevoorschijn. De maisvlakten maakten plaats voor bloemrijke graslanden en de vogels ontdekten al snel dit nieuwe stukje natuur, zoals ook de weidevogels (Kievit, Wulp en Grutto).

    Onze vereniging is met zijn vrijwilligers aangesloten bij Brabants Landschap en een aantal vrijwilligers zetten zich in voor het natuurgebied, zoals het monitoren en onderhouden van het wandelgebied (verwijderen Amerikaanse vogelkers). Helaas moeten we ook een dag besteden aan het opruimen van zwerfafval in het wandelgebied.

    Vanaf 15 juni mogen de pachters de graslanden maaien in het Bele-ven, dat wordt gemeld aan de werkgroep en zij controleren voor het maaien of er geen reekalveren in het hoge gras liggen of dat er vogels broeden. Ook maakt de werkgroep daarvoor gebruik van reeën vlaggen.