• << Terug

  Werkgroep IJsvogel en Grote Gele Kwikstaart

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-16 12:28:56, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-09-24 12:45:16
  Deze werkgroep is tot stand gekomen, omdat de Ijsvogel en de Grote Gele Kwikstaart hun biotoop begonnen te verliezen. Rond het jaar 1970 zijn bijna alle belangrijke waterlopen gekanaliseerd. Er waren geen steile oevers meer voor de Ijsvogels en geen strandjes in de bochten voor de Grote Gele Kwikstaart. De werkgroep heeft zo goed en zo kwaad als het ging enkele verbeteringen aangebracht in goed overleg met het waterschap de Dommel en de gemeente.

  Beekherstel Reusel-De Mierden

  Waterschap de Dommel heeft samen met de partners in het gebied de voorbereidingen van het beekherstelproject Reusel- De Mierden weer opgepakt. In 2008 -2009 is er ook aan dit project gewerkt. Omdat er nog onvoldoende gronden in eigendom waren en omdat de financiering van grondaankopen in de EHS (tegenwoordig Natuurnetwerk Brabant, NNB) werd gestopt is besloten om het project tijdelijk stil te leggen. In 2015 is er een vrijwillige ruilverkaveling uitgevoerd (Verkaveling voor de Toekomst, VVT) tussen boeren, waterschap, gemeenten en andere overheden in de gemeente Reusel- De Mierden. Daarbij is het gelukt om meer gronden langs de beek vrij te krijgen voor realisatie van het Natuurnetwerk en realisatie van waterdoelen én tegelijk te komen tot een betere verkaveling in het gebied ten gunste van de landbouw. Dit was aanleiding om het beekherstelproject weer op te pakken.

  kaartje_reuseldal_ehs_beheertypen.pdf