• << Terug

  BMP-werkgroep (vogeltellers)

  Door Ruud van Cuijk, 2021-04-16 19:47:53, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2021-04-20 16:33:51
  N.W.R. is actief met (broed)vogelinventarisaties bij natuurgebied het Zwartven in Hooge Mierde en Buspad te Reusel. De inventarisaties gebeuren volgens de Sovon B.M.P. methode in een vastomlijnd natuurgebied van o.a. Brabantslandschap het Zwartven. De afkorting B.M.P. staat voor Broedvogel Monitoring Project.

  De broedvogels worden door leden van deze werkgroep gedetermineerd op basis van zien en horen. De exacte GPS locatie van deze waarneming wordt samen met een van de 16 broedcodes opgeslagen in de Avimap, een app geïnstalleerd op de telefoon of iPad.  Na je bezoek aan het natuurgebied worden de ingevoerde gegevens thuis geüpload naar Sovon.

  Sovon Vogelonderzoek Nederland is de landelijke Particuliere Gegevensbeherende Organisatie (PGO) voor de ornithologie in Nederland. Zij organiseert en coördineert vogelmonitoring en -onderzoek op landelijk niveau volgens gestandaardiseerde, wetenschappelijke criteria en stimuleert de deelname hieraan door zo veel mogelijk vrijwilligers. De vereniging is gevestigd te Nijmegen.

  De leden van de werkgroep bezoeken elk jaar in de maanden Maart (start broedseizoen) tot en met juni het natuurgebied 1x per 10 dagen bij het krieken van de dag. De leden van de werkgroep ontmoeten elkaar op een van tevoren afgesproken plaats voor zonsopkomst of in de late avond na zonsondergang.

  Het doel is de jaarlijkse aantalsveranderingen vast te leggen van vrijwel alle Nederlandse broedvogelsoorten. Brabants Landschap haalt op zijn beurt de gegevens op van Sovon om

  hun beheersmaatregelen hierop aan te passen.

  Bijvoorbeeld: Voor de Nachtzwaluw een vogel van structuurrijke (oude) heidegebieden met een geleidelijke overgang naar open tot halfopen bossen op zandgrond met brede zandvlakten of -paden, zoals het Zwartven.

  De werkgroep wordt ook 2x per jaar ingezet voor vogeltellingen bij de Golfbaan Midden Brabant. (niet volgens de BMP-methode van Sovon)

  Voor meer informatie over deze werkgroep of interesse om aan te sluiten kunt u contact opnemen via het mailadres van onze vereniging info@weidevogelvereniging.nl