• << Terug

  Spreeuwenproject?Nestkastenproject

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-16 12:41:08, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2022-07-10 09:04:07
  N.W.R. gaat Spreeuwen en Mezen nestkastjes ophangen voor behoud van sportvelden ! Door leden van de Natuur en (weide)vogelvereniging Reusel de Mierden is een begin gemaakt met een nieuw project, dat de sportvelden in de gemeente Reusel de Mierden gaat beschermen en tegelijkertijd de Spreeuwen populatie moet gaan vergroten. Tevens wordt in 2020 het wettelijk verboden om gewasbestrijdingsmiddelen te gebruiken op sportvelden. Daarna is nog voor twee jaar een uitzondering mogelijk onder strenge voorwaarden.

  Ook niet geheel onbelangrijk de Spreeuw is sinds de jaren '80 met ruim veertig procent in aantal afgenomen. De vogels eten het liefst Engerlingen en Emelten, de larven van kevers en muggen. Die zitten in de grasmatten van de sportclubs. De insecten zorgen voor grote, kale plekken in de speelvelden. Zonder Spreeuwen moet er gif aan te pas komen om de larven te bestrijden. Dus werd het idee geboren in de vereniging om een dubbelslag te slaan Spreeuwen vooruit helpen en de sporters. Door deze maatregel zal de Spreeuw in aantallen toenemen, de sportvelden blijven behouden en er is geen gif meer nodig voor de bestrijding. Spreeuwen zitten van nature graag bij elkaar in de buurt. Het zijn trekvogels die in de herfst richting Portugal vertrekken, maar ze komen altijd terug naar de plek waar ze vandaan komen.

  Spreeuwen aan het werk als terreinknecht

  Door spreeuwen te laten nestelen in een omgeving daar waar engerlingen en emelten aanwezig zijn, kan voorkomen worden dat er schade aan de grasmat ontstaat. De spreeuw broedt soms twee keer per jaar en krijgt vier tot zeven jongen. Spreeuwen voeden zich met emelten en engerlingen. Deze bodemdieren dienen vooral als voedsel voor de jonge spreeuwen in het nest. Bijkomend voordeel is dat spreeuwen vroeger in het jaar broeden dan de kraai en roek. De spreeuwen zijn in staat om met hun fijne snavel de larve uit de eigen gang te trekken. Roeken en zwarte kraaien daarentegen maken met hun sterke snavel een groter gat en beschadigen daarmee het sportveld. Soms worden meters graszoden omgewoeld. De spreeuwen ontdoen het sportveld van engerlingen en emelten, voordat roeken dat kunnen doen.

  Een Engerling is de larve van een kever (onder andere de meikever, junikever, rozenkever, etc.). Engerlingen vreten aan de ondergrondse delen van de grasplant. Emelten zijn larven van een langpootmug en voeden zich met het groen van het gras. Niet alleen de Engerlingen en de Emelten richten schade aan het sportveld aan, maar ook de kraaien en andere vogels die het sportveld omploegen bij aanwezigheid van Engerlingen en Emelten. Overlast van Engerlingen en Emelten kan dus mogelijk voorkomen worden door meerdere Spreeuwenkasten rondom het sportveld op te hangen. Deze methode wordt al een aantal jaren succesvol toegepast op enkele Nederlandse golfbanen, die kampen met dezelfde problematiek.

  Door de beperkende maatregelen gebruik bestrijdingsmiddelen voor sportvelden zocht Stichting Stibex (Stichting Beheer en Exploitatie culturele en sport faciliteiten Reusel-De Mierden) contact met onze vereniging of wij hierin wat konden betekenen. Het kwam al snel tot een samenwerking om deze milieuvriendelijke oplossing te gaan toepassen. Inmiddels hebben de vrijwilligers van de NWR al zo’n 70 Spreeuwen nestkastjes en 25 Meezen nestkastjes gemaakt, die binnenkort zullen worden opgehangen rond de sportvelden van Reusel en Hulsel.