• Basiscursus Amfibieën

  Door Ruud van Cuijk, 2021-10-12 11:08:46
  RAVON ecoloog Jeroen van Delft vertelt over amfibieën onder water en op het land. Hoe en waar leven ze, hoe kun je ze vinden en zelfs vooruit helpen in je eigen achtertuin? Van de zestien inheemse soorten staan deze avond een aantal wat algemenere en dichtbij de mens voorkomende soorten centraal. Je leert een aantal belangrijke kenmerken om bijvoorbeeld een groene en bruine kikker van elkaar te onderscheiden en het verschil tussen de geluiden van een aantal kikkers en padden. En waar zit die graafknobbel ook alweer precies? Jeroen geeft veel informatie over de levenswijze en Habitats van deze dieren.
  Lees verder

  Zingende dagpauwogen

  Door Ruud van Cuijk, 2021-10-12 11:00:37
  De Vlinderstichting 11-OKT-2021 - De dagpauwoog overwintert als vlinder. Hij zoekt in september en oktober een donker en koel plekje om tot in februari rustig te zitten en zo de ongunstige winterperiode te overleven. Er zijn echter genoeg andere dieren die zo’n dagpauwoog willen oppeuzelen, maar daar hebben ze wat op gevonden. Zo is de dagpauwoog één van de weinige dagvlinders die geluid kunnen maken.
  Lees verder

  Voorkomen van verspreiding Watercrassula

  Door Ruud van Cuijk, 2021-10-05 09:04:44
  Goede hygiëne belangrijk bij voorkomen van verspreiding Watercrassula FLORON, Stichting Bargerveen 23-SEP-2021 - Het landelijk uitroeien van Watercrassula in Nederland is een gepasseerd station. Deze invasieve exoot koloniseert uiteenlopende watersystemen waaronder vennen en kanalen. In de waterlaag kunnen daarbij dusdanig dikke matten groeien dat lokale planten en dieren worden weggeconcurreerd. Nieuwe vestiging kan al optreden op basis van kleine fragmenten. Hoe kan verdere verspreiding worden voorkomen?
  Lees verder

  Veel dagpauwogen, maar

  Door Ruud van Cuijk, 2021-09-21 10:52:59, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2021-09-21 10:55:04
  Veel dagpauwogen, weinig landkaartjes en kleine vossen De Vlinderstichting 20-SEP-2021 - De atalanta was de afgelopen weken zeer talrijk en werd op veel plaatsen in grote aantallen gezien. Deze trekvlinder plant zich voort op brandnetel. We zien nu een andere brandnetelvlinder, de dagpauwoog, ook heel veel gemeld worden. Maar niet alle brandnetelvlinders hebben een goed jaar, want kleine vos en landkaartje zijn er juist niet veel.
  Lees verder

  Kleine weerschijnvlinder na tien jaar weer gezien

  Door Ruud van Cuijk, 2021-09-21 10:48:18
  De Vlinderstichting 16-SEP-2021 - De grote weerschijnvlinder is een inheemse soort die de laatste jaren op steeds meer plekken wordt gezien. Zijn broertje de kleine weerschijnvlinder komt niet in ons land voor, behalve een enkele maal als zwerver. Afgelopen juni is er voor het eerst in tien jaar weer één gezien, in Limburg.
  Lees verder

  De natuur heeft altijd gelijk

  Door Ruud van Cuijk, 2021-09-07 11:17:29
  FLORON 17-AUG-2021 - Inzaaien is een hype die steeds grotere vormen aanneemt. FLORON maakt zich zorgen over de ‘maakbaarheid’ van de natuur. Met een speciaal themanummer van het tijdschrift PLANTEN besteden we hier deze zomer aandacht aan. Aan de lezers van Nature Today vroegen we hiervoor een column te schrijven die op originele en/of overtuigende wijze oproept tot bezinning.
  Lees verder

  De heivlinder houdt niet van stikstof

  Door Ruud van Cuijk, 2021-09-07 10:15:22
  De Vlinderstichting 16-AUG-2021 - De heivlinder kent in Nederland twee verspreidingskernen: de drogere heidevelden op de zandgronden, en de droge delen van de duinen langs de hele kust. Al jaren weten we dat de heivlinder achteruitgaat. Vooral in het binnenland zijn flinke klappen gevallen. In het augustusnummer van het tijdschrift Vlinders staat een boeiend artikel over hoe het nu met de heivlinder gaat.
  Lees verder

  Hoeveel beschermd natuurgebied heeft Nederland?

  Door Ruud van Cuijk, 2021-06-29 08:58:26
  Wageningen Environmental Research, WOT Natuur & Milieu 26-JUN-2021 - De Nederlandse overheid werkt sinds 1990 aan een netwerk van natuurgebieden. Hiermee wil zij de natuur en biodiversiteit behouden, herstellen en ontwikkelen, maar er schuilt ook een internationale verplichting achter. Hoe groot is dit Nederlandse natuurnetwerk inmiddels en wat zijn de doelstellingen voor de komende jaren? Marlies Sanders heeft dit onderzocht en geeft antwoord op deze vragen.
  Lees verder

  Vlinders: we hebben er lang op moeten wachten

  Door Ruud van Cuijk, 2021-06-15 09:17:20
  De Vlinderstichting, SoortenNL 10-JUN-2021 - Het koude en natte voorjaar heeft ervoor gezorgd dat er niet veel dagvlinders en nachtvlinders werden gezien. Begin juni was er, ondanks het warme zonnige weer, sprake van een echte dip, want zelfs de heel algemene koolwitjes waren er nauwelijks. Het lijkt erop dat er vanaf nu flink wat soorten gaan vliegen, en in forse aantallen. Dit geldt zowel voor dagvlinders als voor nachtvlinders.
  Lees verder

  Rosse vleermuizen: ook in gebouwen

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-30 11:55:08
  Zoogdiervereniging 29-MEI-2021 - Onlangs telden vleermuiswerkers telden ruim tweehonderd uitvliegende Rosse vleermuizen bij een flat in Amersfoort. Niet alleen een bijzonder hoog aantal, maar ook een unieke locatie. Rosse vleermuizen kennen we in Nederland namelijk als een typisch boomholte bewonende vleermuis. Toch worden ze hier de laatste jaren ook in gebouwen aangetroffen. Een nieuw fenomeen, of eerder over het hoofd gezien?
  Lees verder
  << Prev.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 28 | Next >>