• 1e Zwaluwtil in Hooge-mierde 2018

  Door Ruud van Cuijk, 2018-11-05 10:55:37, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2018-11-30 08:01:59
  Aan de Haarweg in Hooge Mierde bij melkveebedrijf Meulenbroeks is een 2e Zwaluwtil in onze gemeente Reusel de Mierden geplaatst. Dit mooie project werd mede tot stand gebracht door een bijdrage van de Postcode Loterij, Brabants Landschap en subsidie via de Provincie Noord Brabant. Lees verder voor het filmpje van Jan Dirkx uit Reusel.
  Lees verder

  Uilenwerkgroep broedresultaten

  Door Ruud van Cuijk, 2018-11-04 19:37:08, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-05-26 20:49:12
  Netwerk Uilen bescherming Brabant: De Kerkuil en Steenuil zijn uit de gevarenzone. Zij worden niet langer met uitsterven bedreigd. Vrijwilligers van de uilenbescherming hebben nestkasten geplaatst en er zijn 4500 projecten uitgevoerd ter verbetering van het biotoop. Dat heeft geholpen! De Uilenwerkgroep van onze vereniging heeft hier ook zijn bijdrage aan geleverd! Momenteel hebben wij zo'n 138 broedkasten in beheer.
  Lees verder

  Maatschappelijke stage Pius X

  Door Jos Laarakker, 2017-05-09 22:36:55, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2018-11-24 17:10:17
  Maatschappelijke stage door leerlingen van het Pius X College.
  Lees verder

  1e Zwaluwtil in Reusel

  Door Piet Peijs, 2014-12-02 21:16:29, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2018-11-29 19:25:46
  Laten we eerst beginnen met een korte beschrijving van de huiszwaluw. De huiszwaluw is een zwart-wit gekleurde vogel. Zijn rug en bovenkant van de vleugels zijn zwart, van onder licht gekleurd, bijna wit, een zwarte kap op de kop. Maar het meest opvallende is zijn lange witte stuit, dit is de overgang van rug naar staart. lichaamslengte bedraagt 13,5 tot 15 cm. Het nest bestaat uit een halfkomvormig nest dat wordt gemaakt van modder, klei, vermengd met wat hooi, stro en/of grashalmen. Hun favorieten nestplekken zijn overstekken van daken en onder overhangende dakranden. De huiszwaluw broedt meestal twee keer per jaar. In gunstige jaren met veel insecten waaruit hun hoofdvoedsel bestaat, wordt zelfs een derde legsel geproduceerd. Het legsel bestaat meestal uit vier tot vijf witte eieren. Beide partners bebroeden de eieren. Het overwinteringsgebied van huiszwaluwen ligt in Zuid Afrika. Eind juli trekken de eerste zwaluwen alweer weg om half april weer terug te keren naar hun vertrouwde nestplaatsen van het vorige jaar.
  Lees verder

  Patrijzen project 2014

  Door Piet Peijs, 2014-05-05 17:35:57, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2018-11-24 21:24:20
  De afgelopen veertig jaar is het aantal patrijzen in Nederland met ruim 95 procent afgenomen. De overgebleven patrijzen zitten vooral in de akkergebieden in Brabant en Limburg. De voornaamste oorzaak van deze sterke daling is de manier waarop momenteel het boerenbedrijf gerund wordt (grootschalig) en de hierop geteelde gewassen (ontbreken van biodiversiteit). Om te voorkomen dat de vogel helemaal uit Nederland verdwijnt, riepen Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland 2013 uit tot het Jaar van de Patrijs. In dat kader heeft Brabants Landschap een achttal natuurorganisaties benaderd, waaronder Werkgroep Weidevogelbescherming Reusel–De Mierden, om te onderzoeken of er enkele gebieden kunnen worden ingericht voor de patrijs.
  Lees verder
  << Prev.1 | ... | 26 | 27 | 28 |