• Onze nieuwsbrieven 2022

  Door Ruud van Cuijk, 2022-01-20 18:38:31, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2022-12-20 13:16:22
  Veel lees plezier met de vijfde jaargang
  Lees verder

  Wat eten de Merels in jouw tuin?

  Door Ruud van Cuijk, 2021-12-31 10:22:12
  Sovon Vogelonderzoek Nederland 31-DEC-2021 - Het gaat niet goed met de Merel, een van de talrijkste vogels in ons land. De afgelopen jaren nemen de aantallen gestaag af. In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar oorzaken. Om meer te weten te komen over de invloed van voedsel, start op 1 januari 2022 de Merel- en Bessentelling. Iedereen kan het hele jaar door meedoen.
  Lees verder

  Reproductie bij de Steenuil

  Door Ruud van Cuijk, 2021-12-01 10:03:34
  De Steenuil behoort in Nederland tot de best onderzochte vogelsoorten en is een kensoort van kleinschalig cultuurlandschap. Honderden vrijwilligers volgen jaarlijks de broedprestaties, vooral in nestkasten. Daarnaast worden volop nestjongen en volwassen uilen geringd, en - minstens zo belangrijk! – terug gevangen. Met al deze inspanningen verzamelen we waardevolle informatie over het functioneren van de populatie van deze Rode Lijstsoort.
  Lees verder

  Hoe lang zien we nog libellen?

  Door Ruud van Cuijk, 2021-11-22 12:05:54
  De Vlinderstichting 22-NOV-2021 - Al is het al bijna eind november, toch zijn er de afgelopen weken vrijwel dagelijks libellen gemeld. Een soort of vijf was nog te zien, sommige zelfs nog redelijk algemeen. We zijn benieuwd hoe dat de komende dagen is, nu er een koudere periode wordt verwacht.
  Lees verder

  Hoe vergaat het de tuinmerels door de jaren heen?

  Door Ruud van Cuijk, 2021-11-17 22:02:45, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2021-11-17 22:03:25
  Vogelbescherming Nederland 16-NOV-2021 - Al meerdere jaren zijn duizenden vrijwilligers actief met het tellen van de vogels in hun tuin. We hopen op deze manier een beter beeld te krijgen van het voorkomen, in ruimte en tijd, van onze tuinvogels. Als één van de meest algemene vogels wordt de merel daarbij natuurlijk vaak waargenomen. Daardoor werd ook duidelijk dat de jaarlijkse aantallen afnamen.
  Lees verder

  Onderzoek: hier leeft de hazelworm

  Door Ruud van Cuijk, 2021-10-19 12:18:46
  Staatsbosbeheer 16-OKT-2021 - Een ontmoeting met een hazelworm blijft voor velen iets onwerkelijks. Via gesprekken met hazelwormkenners en door literatuur door te nemen, valt veel te leren over het dier. Met enige volharding valt zelfs een zoekbeeld – een onbewuste vaardigheid – te ontwikkelen, waarmee de kans op een ontmoeting toeneemt.
  Lees verder

  Basiscursus Amfibieen

  Door Ruud van Cuijk, 2021-10-12 11:08:46, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2023-01-17 12:46:11
  RAVON ecoloog Jeroen van Delft vertelt over amfibieën onder water en op het land. Hoe en waar leven ze, hoe kun je ze vinden en zelfs vooruit helpen in je eigen achtertuin? Van de zestien inheemse soorten staan deze avond een aantal wat algemenere en dichtbij de mens voorkomende soorten centraal. Je leert een aantal belangrijke kenmerken om bijvoorbeeld een groene en bruine kikker van elkaar te onderscheiden en het verschil tussen de geluiden van een aantal kikkers en padden. En waar zit die graafknobbel ook alweer precies? Jeroen geeft veel informatie over de levenswijze en Habitats van deze dieren.
  Lees verder

  Voorkomen van verspreiding Watercrassula

  Door Ruud van Cuijk, 2021-10-05 09:04:44
  Goede hygiëne belangrijk bij voorkomen van verspreiding Watercrassula FLORON, Stichting Bargerveen 23-SEP-2021 - Het landelijk uitroeien van Watercrassula in Nederland is een gepasseerd station. Deze invasieve exoot koloniseert uiteenlopende watersystemen waaronder vennen en kanalen. In de waterlaag kunnen daarbij dusdanig dikke matten groeien dat lokale planten en dieren worden weggeconcurreerd. Nieuwe vestiging kan al optreden op basis van kleine fragmenten. Hoe kan verdere verspreiding worden voorkomen?
  Lees verder

  De heivlinder houdt niet van stikstof

  Door Ruud van Cuijk, 2021-09-07 10:15:22
  De Vlinderstichting 16-AUG-2021 - De heivlinder kent in Nederland twee verspreidingskernen: de drogere heidevelden op de zandgronden, en de droge delen van de duinen langs de hele kust. Al jaren weten we dat de heivlinder achteruitgaat. Vooral in het binnenland zijn flinke klappen gevallen. In het augustusnummer van het tijdschrift Vlinders staat een boeiend artikel over hoe het nu met de heivlinder gaat.
  Lees verder

  Hoeveel beschermd natuurgebied heeft Nederland?

  Door Ruud van Cuijk, 2021-06-29 08:58:26
  Wageningen Environmental Research, WOT Natuur & Milieu 26-JUN-2021 - De Nederlandse overheid werkt sinds 1990 aan een netwerk van natuurgebieden. Hiermee wil zij de natuur en biodiversiteit behouden, herstellen en ontwikkelen, maar er schuilt ook een internationale verplichting achter. Hoe groot is dit Nederlandse natuurnetwerk inmiddels en wat zijn de doelstellingen voor de komende jaren? Marlies Sanders heeft dit onderzocht en geeft antwoord op deze vragen.
  Lees verder
  << Prev.1 | 2 | 3 | 4 | ... | 21 | Next >>