• Wat eten de Merels in jouw tuin?

  Door Ruud van Cuijk, 2021-12-31 10:22:12
  Sovon Vogelonderzoek Nederland 31-DEC-2021 - Het gaat niet goed met de Merel, een van de talrijkste vogels in ons land. De afgelopen jaren nemen de aantallen gestaag af. In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar oorzaken. Om meer te weten te komen over de invloed van voedsel, start op 1 januari 2022 de Merel- en Bessentelling. Iedereen kan het hele jaar door meedoen.
  Lees verder

  Flappie: achteruitgang sinds eerste kerstdag 1961

  Door Ruud van Cuijk, 2021-12-28 09:46:26
  Zoogdiervereniging 23-DEC-2021 - Het was eerste kerstdag, 1961, wij weten het nog goed… Sinds 1961, of eigenlijk sinds 1950, gaat het niet goed met de wilde flappies: de hazen en konijnen in Nederland. Ze zijn in aantal met meer dan vijftig procent afgenomen sinds 1950 en staan daarom op de Rode Lijst Zoogdieren.
  Lees verder

  Waterkwaliteit en Libellen

  Door Ruud van Cuijk, 2021-12-21 10:49:06
  Waterkwaliteit bepalend voor aanwezigheid libellen in vennen en plassen De Vlinderstichting 20-DEC-2021 - Waterkwaliteit en libellen zijn onlosmakelijk verbonden. Het zoetwaterecosysteem waar libellen afhankelijk van zijn staat onder druk. De waterkwaliteit in Nederland is na 1991 wel verbeterd, maar libellen in hoogveengebieden en vennen gaan nog steeds achteruit. Om de libellenpopulatie in deze gebieden beter te kunnen beschermen, is de relatie tussen de waterkwaliteit en de libellen onderzocht.
  Lees verder

  Gestage opmars van de plaagmier

  Door Ruud van Cuijk, 2021-12-14 14:57:43
  EIS Kenniscentrum Insecten 14-DEC-2021 - Er is veel aandacht voor het invasieve mediterrane draaigatje, waardoor je bijna zou vergeten dat er zich nog meer lastpakken onder de exotische mieren bevinden. De plaagmier is de eerste invasieve mier die in Nederland buiten aansloeg. Ook deze mier blijft zich uitbreiden.
  Lees verder

  Reproductie bij de Steenuil

  Door Ruud van Cuijk, 2021-12-01 10:03:34
  De Steenuil behoort in Nederland tot de best onderzochte vogelsoorten en is een kensoort van kleinschalig cultuurlandschap. Honderden vrijwilligers volgen jaarlijks de broedprestaties, vooral in nestkasten. Daarnaast worden volop nestjongen en volwassen uilen geringd, en - minstens zo belangrijk! – terug gevangen. Met al deze inspanningen verzamelen we waardevolle informatie over het functioneren van de populatie van deze Rode Lijstsoort.
  Lees verder

  Veertig jaar vrijwillig landschapsbeheer

  Door Ruud van Cuijk, 2021-11-23 09:51:50
  Veertig jaar vrijwillig landschapsbeheer in Brabant gevat in één film Provincie Noord-Brabant 22-NOV-2021 - Minstens 2000 vrijwilligers zijn vrijwel wekelijks in Brabant bezig om het cultuurhistorisch landschap buiten de beschermde natuurgebieden in stand te houden. Dit is erg belangrijk voor de biodiversiteit in het buitengebied. Brabant was in sommige regio’s ontzettend gevarieerd en kleinschalig. Met hulp van het Brabants Landschap proberen vrijwilligers het te behouden. Dat doen ze al 40 jaar.
  Lees verder

  Hoe lang zien we nog libellen?

  Door Ruud van Cuijk, 2021-11-22 12:05:54
  De Vlinderstichting 22-NOV-2021 - Al is het al bijna eind november, toch zijn er de afgelopen weken vrijwel dagelijks libellen gemeld. Een soort of vijf was nog te zien, sommige zelfs nog redelijk algemeen. We zijn benieuwd hoe dat de komende dagen is, nu er een koudere periode wordt verwacht.
  Lees verder

  Hoe vergaat het de tuinmerels door de jaren heen?

  Door Ruud van Cuijk, 2021-11-17 22:02:45, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2021-11-17 22:03:25
  Vogelbescherming Nederland 16-NOV-2021 - Al meerdere jaren zijn duizenden vrijwilligers actief met het tellen van de vogels in hun tuin. We hopen op deze manier een beter beeld te krijgen van het voorkomen, in ruimte en tijd, van onze tuinvogels. Als één van de meest algemene vogels wordt de merel daarbij natuurlijk vaak waargenomen. Daardoor werd ook duidelijk dat de jaarlijkse aantallen afnamen.
  Lees verder

  Het scheefbloemwitje lijkt een blijvertje

  Door Ruud van Cuijk, 2021-11-02 10:08:53
  De Vlinderstichting 1-NOV-2021 - In 2015 werd voor de eerste keer een scheefbloemwitje gezien in ons land. Vanaf dat jaar ging het hard met de uitbreiding van de soort. Inmiddels zijn er al verspreid in het hele land scheefbloemwitjes gezien. Ook in 2021 waren er veel waarnemingen, maar van sterke uitbreiding was dit jaar geen sprake. Ook zijn nog niet alle Waddeneilanden al bereikt.
  Lees verder

  Onderzoek: hier leeft de hazelworm

  Door Ruud van Cuijk, 2021-10-19 12:18:46
  Staatsbosbeheer 16-OKT-2021 - Een ontmoeting met een hazelworm blijft voor velen iets onwerkelijks. Via gesprekken met hazelwormkenners en door literatuur door te nemen, valt veel te leren over het dier. Met enige volharding valt zelfs een zoekbeeld – een onbewuste vaardigheid – te ontwikkelen, waarmee de kans op een ontmoeting toeneemt.
  Lees verder
  << Prev.1 | 2 | 3 | 4 | ... | 28 | Next >>