• Veel dagpauwogen, maar

  Door Ruud van Cuijk, 2021-09-21 10:52:59, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2021-09-21 10:55:04
  Veel dagpauwogen, weinig landkaartjes en kleine vossen De Vlinderstichting 20-SEP-2021 - De atalanta was de afgelopen weken zeer talrijk en werd op veel plaatsen in grote aantallen gezien. Deze trekvlinder plant zich voort op brandnetel. We zien nu een andere brandnetelvlinder, de dagpauwoog, ook heel veel gemeld worden. Maar niet alle brandnetelvlinders hebben een goed jaar, want kleine vos en landkaartje zijn er juist niet veel.
  Lees verder

  Kleine weerschijnvlinder na tien jaar weer gezien

  Door Ruud van Cuijk, 2021-09-21 10:48:18
  De Vlinderstichting 16-SEP-2021 - De grote weerschijnvlinder is een inheemse soort die de laatste jaren op steeds meer plekken wordt gezien. Zijn broertje de kleine weerschijnvlinder komt niet in ons land voor, behalve een enkele maal als zwerver. Afgelopen juni is er voor het eerst in tien jaar weer één gezien, in Limburg.
  Lees verder

  De natuur heeft altijd gelijk

  Door Ruud van Cuijk, 2021-09-07 11:17:29
  FLORON 17-AUG-2021 - Inzaaien is een hype die steeds grotere vormen aanneemt. FLORON maakt zich zorgen over de ‘maakbaarheid’ van de natuur. Met een speciaal themanummer van het tijdschrift PLANTEN besteden we hier deze zomer aandacht aan. Aan de lezers van Nature Today vroegen we hiervoor een column te schrijven die op originele en/of overtuigende wijze oproept tot bezinning.
  Lees verder

  De heivlinder houdt niet van stikstof

  Door Ruud van Cuijk, 2021-09-07 10:15:22
  De Vlinderstichting 16-AUG-2021 - De heivlinder kent in Nederland twee verspreidingskernen: de drogere heidevelden op de zandgronden, en de droge delen van de duinen langs de hele kust. Al jaren weten we dat de heivlinder achteruitgaat. Vooral in het binnenland zijn flinke klappen gevallen. In het augustusnummer van het tijdschrift Vlinders staat een boeiend artikel over hoe het nu met de heivlinder gaat.
  Lees verder

  Hoeveel beschermd natuurgebied heeft Nederland?

  Door Ruud van Cuijk, 2021-06-29 08:58:26
  Wageningen Environmental Research, WOT Natuur & Milieu 26-JUN-2021 - De Nederlandse overheid werkt sinds 1990 aan een netwerk van natuurgebieden. Hiermee wil zij de natuur en biodiversiteit behouden, herstellen en ontwikkelen, maar er schuilt ook een internationale verplichting achter. Hoe groot is dit Nederlandse natuurnetwerk inmiddels en wat zijn de doelstellingen voor de komende jaren? Marlies Sanders heeft dit onderzocht en geeft antwoord op deze vragen.
  Lees verder

  Vlinders: we hebben er lang op moeten wachten

  Door Ruud van Cuijk, 2021-06-15 09:17:20
  De Vlinderstichting, SoortenNL 10-JUN-2021 - Het koude en natte voorjaar heeft ervoor gezorgd dat er niet veel dagvlinders en nachtvlinders werden gezien. Begin juni was er, ondanks het warme zonnige weer, sprake van een echte dip, want zelfs de heel algemene koolwitjes waren er nauwelijks. Het lijkt erop dat er vanaf nu flink wat soorten gaan vliegen, en in forse aantallen. Dit geldt zowel voor dagvlinders als voor nachtvlinders.
  Lees verder

  Rosse vleermuizen: ook in gebouwen

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-30 11:55:08
  Zoogdiervereniging 29-MEI-2021 - Onlangs telden vleermuiswerkers telden ruim tweehonderd uitvliegende Rosse vleermuizen bij een flat in Amersfoort. Niet alleen een bijzonder hoog aantal, maar ook een unieke locatie. Rosse vleermuizen kennen we in Nederland namelijk als een typisch boomholte bewonende vleermuis. Toch worden ze hier de laatste jaren ook in gebouwen aangetroffen. Een nieuw fenomeen, of eerder over het hoofd gezien?
  Lees verder

  Argusvlindertelweekend twee weken later door achte

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-24 09:27:19
  De Vlinderstichting, Waarneming.nl 20-MEI-2021 - De argusvlinder was lange tijd een algemene vlindersoort. Maar sinds het midden van de jaren 1990 gaat het niet goed. De laatste 25 jaar is de stand van de argusvlinder in Nederland met maar liefst 98 procent gekelderd, zo weten we uit het meetnet dagvlinders. Daarom houden De Vlinderstichting en Waarneming.nl in het weekend van 28-30 mei voor de 8e keer het Telweekend Argusvlinder.
  Lees verder

  Hersenvliesontsteking door TBE-virus na tekenbeet

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-20 11:57:17
  Toename aantal gevallen hersenvliesontsteking door TBE-virus na tekenbeet Wageningen University 20-MEI-2021 - Volgens Nature Today is de tekenactiviteit in Nederland nu zeer hoog. Naast de ziekte van Lyme, moeten we inmiddels in een deel van Nederland ook aandacht hebben voor tekenencefalitis (TBE) na een tekenbeet. Het TBE-virus is in 9 van de 24 GGD-regio’s aangetroffen. Uit het nieuwste Europese overzicht van het European Center for Disease Control blijkt dat het TBE-virus steeds vaker voorkomt.
  Lees verder

  Veel animo bij boeren voor ANLb

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-20 07:23:22, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2021-05-20 07:24:58
  Veel animo bij boeren voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer BIJ12 17-MEI-2021 - Het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een belangrijk instrument voor boeren en provincies om biodiversiteit en waterkwaliteit in het landelijk gebied te verbeteren. Er is veel belangstelling bij boeren om mee te doen. Toch is het nog te vroeg om harde conclusies te trekken over de ecologische effectiviteit, zo blijkt uit een evaluatie.
  Lees verder
  1 | 2 | 3 | ... | 26 | Next >>