• Natuurbegrazing en stikstof

  Door Ruud van Cuijk, 2022-07-10 08:53:46
  Natuurbegrazing en stikstof: runderen in natuurgebieden ook 'halveren'? ARK Natuurontwikkeling 10-JUL-2022 - Het grootschalig boerenprotest tegen de stikstofplannen laat niemand onberoerd. ARK speelt, als aanjager van wilde natuur, een grote rol om begrazing met natuurlijke kuddes (met koeien en stieren, merries en hengsten in natuurlijke verhoudingen) tot een vertrouwd beeld in Nederland te maken. Met een oplevende, veerkrachtige natuur vol insecten, planten en vogels als resultaat.
  Lees verder

  Jubileum 25 jaar Natuur,- en Weidevogelvereniging

  Door Ruud van Cuijk, 2022-04-25 09:38:42, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2022-04-25 09:42:35
  Waar? Reusel de Mierden met Expositie Fietstocht 32 Kilometer Wandeltochten keuze uit 5 kilometer en 11 kilometer
  Lees verder

  Stikstof schaadt de dagvlinders

  Door Ruud van Cuijk, 2022-03-29 09:50:39
  De Vlinderstichting, SoortenNL, 21-MRT-2022 - De stikstofbelasting in Nederland moet omlaag. Dat is een verplichting die we zowel aan onze eigen gezondheid als aan die van de natuur verschuldigd zijn. De schade van stikstof aan de natuur is niet voor iedereen goed zichtbaar, maar als je kijkt naar dagvlinders zie je duidelijk de negatieve effecten. Sinds 1992 zijn de aantallen dagvlinders, over alle soorten gerekend, met de helft afgenomen.
  Lees verder

  Pimpernelblauwtjes vinden nieuw leefgebied

  Door Ruud van Cuijk, 2022-02-22 10:23:08
  De Vlinderstichting 14-FEB-2022 - Het uiterst zeldzame pimpernelblauwtje beleefde in 2021 een succesvolle zomer. Wie de vlinders wilde zien moest naar de Moerputten gaan, een natuurgebied met vochtige hooilanden en moerasbossen ten zuiden van 's-Hertogenbosch. Bij een wandeling door dit gebied kon je de vlinders langs het pad en vanaf het uitzichtpunt over de Bijenwei zien vliegen. Maar er was nog meer goed nieuws.
  Lees verder

  Paddentrek vroeg van start dit jaar

  Door Ruud van Cuijk, 2022-02-20 09:37:54
  Stichting RAVON 18-FEB-2022 - Elk voorjaar trekken miljoenen amfibieën van hun overwinteringsplaatsen naar hun voortplantingswater. Dit is niet zonder zonder gevaar: vaak moeten ze daarbij wegen oversteken. Daardoor vallen er jaarlijks honderdduizenden verkeersslachtoffers onder salamanders, padden en kikkers. In het hele land zijn honderden vrijwilligers in werkgroepen actief om deze amfibieën veilig de weg over te helpen.
  Lees verder

  Bloedzuigers op amfibieën gezocht

  Door Ruud van Cuijk, 2022-02-12 09:55:59
  Stichting RAVON 10-FEB-2022 - In de herfst van 2021 troffen vrijwilligers van Amphibian and Reptile Groups of the UK (ARG UK) iets opmerkelijks aan in het graafschap Devon in Zuidwest-Engeland. Ze vonden enkele gewone padden en bruine kikkers die grote hoeveelheden bloedzuigers op hun ogen, oksels en flanken hadden. Ravon gaat onderzoeken of dit fenomeen ook in Nederland plaatsvindt en om welke soorten het gaat.
  Lees verder

  Koninginnenpage zien geeft nog steeds een kick

  Door Ruud van Cuijk, 2022-02-07 16:31:56
  De Vlinderstichting 7-FEB-2022 - De koninginnenpage doet het goed vanaf 1990. Was het toen een vlinder die alleen in Zuid-Limburg vaste populaties had, tegenwoordig is het in heel Zuid-Nederland een ‘gewone’ soort en mensen met een mooie tuin hebben ieder jaar wel bezoek van deze grote vlinder. Ook boven de grote rivieren is de koninginnenpage er steeds meer, maar het geeft toch nog steeds een kick om er een te zien.
  Lees verder

  Gefaseerd maaien: er blijft altijd wat staan!

  Door Ruud van Cuijk, 2022-02-01 10:34:49
  De Vlinderstichting 31-JAN-2022 - Op veel plekken ziet men de grote potentie van bermen en groenstroken voor de onder druk staande biodiversiteit. Er is steeds meer aandacht voor een natuurvriendelijk beheer ervan. Soms wordt wel gezegd dat gestopt moet worden met maaien, maar dat is meestal geen goede oplossing. Wel is het belangrijk dat er, ook nadat er is gemaaid, nog delen blijven overstaan.
  Lees verder

  Onze nieuwsbrieven 2022

  Door Ruud van Cuijk, 2022-01-20 18:38:31, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2022-11-22 11:00:32
  Veel lees plezier met de vijfde jaargang
  Lees verder

  Hardste klappen voor vlinders in heide en duinen

  Door Ruud van Cuijk, 2022-01-11 10:48:17
  Hardste klappen voor vlinders in heide en duinen De Vlinderstichting 10-JAN-2022 - Zoals veel andere insecten staan ook dagvlinders onder druk. We zien in het meetnet een achteruitgang van 60% sinds 1992. Maar die achteruitgang is niet overal even sterk. We zien de hardste klappen in de heide en de duinen. In stedelijk gebied lijkt de achteruitgang minder. In het tijdschrift ‘Vlinders’ van De Vlinderstichting uit november wordt hierop ingegaan, waarvan hier een samenvatting.
  Lees verder
  1 | 2 | 3 | ... | 28 | Next >>