• Onze nieuwsbrieven 2024

  Door Ruud van Cuijk, 2024-01-20 13:43:33, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2024-06-09 11:43:44
  Veel lees plezier met de zevende jaargang
  Lees verder

  BoerenNatuur Kennisuur – De Steenuil terugkijken

  Door Ruud van Cuijk, 2023-12-12 14:51:47
  BoerenNatuur Kennisuur – De Steenuil met sprekers Ronald van Harxen en Pascal Stroeken van de landelijke steenuilenwerkgroep STONE. Ze vertellen in dit BoerenNatuur Kennisuur ons alles over deze iconische erfvogel. De steenuil is een van de soorten die voorheen heel algemeen waren, maar nu als kwetsbaar staan aangemerkt op de Rode Lijst van Nederlandse Broedvogels. De soort houdt van een halfopen, afwisselend landschap met fruitbomen, knotwilgen en extensief, kort begraasd grasland. Dit kleinste uiltje van Nederland is ontzettend honkvast en elk individu heeft een eigen karakter. Ronald en Pascal doen al jarenlang onderzoek naar deze soort. Tijdens dit kennis uur vertellen zij meer over de leefwijze, het gedrag, populatietrends en de bescherming van steenuilen. Tot slot geven ze antwoord op de vraag, wat kunnen we leren van deze gidssoort om het erf en omliggende landschap biodiverser te maken?
  Lees verder

  Amfibieën uit de put

  Door Ruud van Cuijk, 2023-12-08 11:04:29
  Rioleringsbeheerders, stadsecologen en particulieren opgelet! Wist u dat in Nederland bijna een miljoen padden, kikkers en salamanders elk jaar in straatputten belanden? De in het verleden bedachte oplossingen werken vaak onvoldoende. Maar nu is er een goed werkende oplossing voor dit probleem waarmee negen van de tien dieren zichzelf binnen een etmaal uit hun benarde situatie kunnen bevrijden.
  Lees verder

  2024 wordt het Jaar van de Huismus

  Door Ruud van Cuijk, 2023-12-01 10:23:15
  Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogelbescherming Nederland 30-NOV-2023 - Sovon en Vogelbescherming kiezen elk jaar een vogelsoort uit die wel wat extra aandacht kan gebruiken. In 2024 is het de beurt aan de Huismus. De Huismus is één van de talrijkste broedvogels van Nederland. Toch is deze typische stadsvogel sinds 1980 met 60% afgenomen, zowel in Nederland als in de landen om ons heen. De laatste jaren laat de Huismus weer herstel zien, maar we zijn er nog lang niet.
  Lees verder

  Exotische kreeften

  Door Ruud van Cuijk, 2023-11-24 15:32:42
  Nieuwe bewoners, grote gevolgen?
  Lees verder

  Herfstgasten in de tuin

  Door Ruud van Cuijk, 2023-11-24 11:53:35
  Een webinar vogelherkenning
  Lees verder

  Wie kent de hazelworm nog? Zoek mee!

  Door Ruud van Cuijk, 2023-04-20 20:19:11
  14-OKT-2020 - Het is een diertje dat veel mensen wel kennen, maar je komt hem niet zo snel tegen: de hazelworm. Omdat we in delen van Noord-Brabant nog onvoldoende weten waar hij precies leeft, zijn RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) en adviesbureau Ecologica een onderzoek gestart voor de provincie Noord-Brabant.
  Lees verder

  Onze Nieuwsbrieven 2023

  Door Ruud van Cuijk, 2023-01-21 11:10:49, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2023-12-19 12:01:48
  Veel lees plezier met de zesde jaargang
  Lees verder

  Bloedzuigers op amfibieen gezocht

  Door Ruud van Cuijk, 2022-02-12 09:55:59, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2023-01-17 12:45:14
  Stichting RAVON 10-FEB-2022 - In de herfst van 2021 troffen vrijwilligers van Amphibian and Reptile Groups of the UK (ARG UK) iets opmerkelijks aan in het graafschap Devon in Zuidwest-Engeland. Ze vonden enkele gewone padden en bruine kikkers die grote hoeveelheden bloedzuigers op hun ogen, oksels en flanken hadden. Ravon gaat onderzoeken of dit fenomeen ook in Nederland plaatsvindt en om welke soorten het gaat.
  Lees verder

  Gefaseerd maaien: er blijft altijd wat staan!

  Door Ruud van Cuijk, 2022-02-01 10:34:49
  De Vlinderstichting 31-JAN-2022 - Op veel plekken ziet men de grote potentie van bermen en groenstroken voor de onder druk staande biodiversiteit. Er is steeds meer aandacht voor een natuurvriendelijk beheer ervan. Soms wordt wel gezegd dat gestopt moet worden met maaien, maar dat is meestal geen goede oplossing. Wel is het belangrijk dat er, ook nadat er is gemaaid, nog delen blijven overstaan.
  Lees verder
  1 | 2 | 3 | ... | 21 | Next >>