• Hoeveel beschermd natuurgebied heeft Nederland?

  Door Ruud van Cuijk, 2021-06-29 08:58:26
  Wageningen Environmental Research, WOT Natuur & Milieu 26-JUN-2021 - De Nederlandse overheid werkt sinds 1990 aan een netwerk van natuurgebieden. Hiermee wil zij de natuur en biodiversiteit behouden, herstellen en ontwikkelen, maar er schuilt ook een internationale verplichting achter. Hoe groot is dit Nederlandse natuurnetwerk inmiddels en wat zijn de doelstellingen voor de komende jaren? Marlies Sanders heeft dit onderzocht en geeft antwoord op deze vragen.
  Lees verder

  Vlinders: we hebben er lang op moeten wachten

  Door Ruud van Cuijk, 2021-06-15 09:17:20
  De Vlinderstichting, SoortenNL 10-JUN-2021 - Het koude en natte voorjaar heeft ervoor gezorgd dat er niet veel dagvlinders en nachtvlinders werden gezien. Begin juni was er, ondanks het warme zonnige weer, sprake van een echte dip, want zelfs de heel algemene koolwitjes waren er nauwelijks. Het lijkt erop dat er vanaf nu flink wat soorten gaan vliegen, en in forse aantallen. Dit geldt zowel voor dagvlinders als voor nachtvlinders.
  Lees verder

  Rosse vleermuizen: ook in gebouwen

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-30 11:55:08
  Zoogdiervereniging 29-MEI-2021 - Onlangs telden vleermuiswerkers telden ruim tweehonderd uitvliegende Rosse vleermuizen bij een flat in Amersfoort. Niet alleen een bijzonder hoog aantal, maar ook een unieke locatie. Rosse vleermuizen kennen we in Nederland namelijk als een typisch boomholte bewonende vleermuis. Toch worden ze hier de laatste jaren ook in gebouwen aangetroffen. Een nieuw fenomeen, of eerder over het hoofd gezien?
  Lees verder

  Argusvlindertelweekend twee weken later door achte

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-24 09:27:19
  De Vlinderstichting, Waarneming.nl 20-MEI-2021 - De argusvlinder was lange tijd een algemene vlindersoort. Maar sinds het midden van de jaren 1990 gaat het niet goed. De laatste 25 jaar is de stand van de argusvlinder in Nederland met maar liefst 98 procent gekelderd, zo weten we uit het meetnet dagvlinders. Daarom houden De Vlinderstichting en Waarneming.nl in het weekend van 28-30 mei voor de 8e keer het Telweekend Argusvlinder.
  Lees verder

  Hersenvliesontsteking door TBE-virus na tekenbeet

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-20 11:57:17
  Toename aantal gevallen hersenvliesontsteking door TBE-virus na tekenbeet Wageningen University 20-MEI-2021 - Volgens Nature Today is de tekenactiviteit in Nederland nu zeer hoog. Naast de ziekte van Lyme, moeten we inmiddels in een deel van Nederland ook aandacht hebben voor tekenencefalitis (TBE) na een tekenbeet. Het TBE-virus is in 9 van de 24 GGD-regio’s aangetroffen. Uit het nieuwste Europese overzicht van het European Center for Disease Control blijkt dat het TBE-virus steeds vaker voorkomt.
  Lees verder

  Veel animo bij boeren voor ANLb

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-20 07:23:22, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2021-05-20 07:24:58
  Veel animo bij boeren voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer BIJ12 17-MEI-2021 - Het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een belangrijk instrument voor boeren en provincies om biodiversiteit en waterkwaliteit in het landelijk gebied te verbeteren. Er is veel belangstelling bij boeren om mee te doen. Toch is het nog te vroeg om harde conclusies te trekken over de ecologische effectiviteit, zo blijkt uit een evaluatie.
  Lees verder

  Zaklampsafari in je eigen tuin!

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-13 11:06:57
  Stichting RAVON 13-MEI-2021 - Tuinvijvers zijn oases voor kikkers, padden en salamanders. Die zijn bij uitstek ’s avonds actief. Kijk dus een keer in het donker in je vijver en je zult verrast zijn over de aantallen. In het weekend van 14 tot en met 16 mei organiseert de Jaarrondtuintelling deze leuke activiteit voor jong en oud. Ga je mee op zaklampsafari?
  Lees verder

  Geef nestplekken van gierzwaluwen door

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-12 22:05:47
  Vogelbescherming Nederland 11-MEI-2021 - Als je boven je hoofd weer het gierende geluid van de gierzwaluw hoort, weet je dat de zomer is begonnen. De vogel, herkenbaar aan zijn sikkelvormige vleugels, broedt in onze gebouwen en huizen. Om een beter beeld van de nestplaatsen te krijgen, vragen Vogelbescherming Nederland en Waarneming.nl aan heel Nederland hulp. Geef van half mei tot eind juli de nestplaatsen door via waarneming.nl.
  Lees verder

  Sint-Jacobsvlinder en het giftige Jakobskruiskruid

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-10 21:25:11
  De Vlinderstichting 6-MEI-2021 - Jakobskruiskruid is niet door iedereen geliefd, maar de sint-Jacobsvlinder is er dol op. De rupsen van de sint-Jacobsvlinder slaan de gifstoffen uit Jakobskruiskruid op, waardoor ze als rups, maar ook later als vlinder, oneetbaar zijn. De opvallende overdag actieve nachtvlinders zijn vanaf nu veel te zien. Dit is een van de redenen om Jakobskruiskruid niet massaal te gaan bestrijden.
  Lees verder

  Beleef het spannende leven van het oranjetipje

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-04 09:35:05
  De Vlinderstichting 3-MEI-2021 - Toen ik klein was, was de dag om het oranjetipje te zien 30 april, toen nog Koninginnedag. Eind april was toen de top in de vliegtijd van deze echte voorjaarsvlinder. Door klimaatverandering is die vliegtijd inmiddels weken naar voren gegaan, maar door de lage temperaturen in april is het oranjetipje dit jaar begin mei nog overal te vinden. Hoe leeft het oranjetipje?
  Lees verder
  1 | 2 | 3 | ... | 25 | Next >>