• Insecten verhongeren

  Door Ruud van Cuijk, 2020-04-01 11:56:47
  Waarom insecten langzaam verhongeren door goedbedoelde acties voor natuur Harrie van Opstal 21-03-20, 18:49 Laatste update: 12:33 Massa’s particulieren zijn fanatiek aan de slag gegaan om de bijen te helpen: ze strooien kwistig met bloemenmengsels. Des te pijnlijker is het dat dit grenzeloze enthousiasme soms helemaal verkeerd uitpakt. Waarom insecten langzaam verhongeren door het gebruik van ‘fout’ zaad.
  Lees verder

  Weidevogels in nood door Corona!

  Door Ruud van Cuijk, 2020-03-26 19:43:18, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-03-26 20:53:57
  Door de verscherpte maatregelen rondom het Coronavirus is het werk van onze weidevogelbeschermers deels tot volledig stil komen te liggen. Daarom vragen we alle boeren en loonwerkers dit seizoen zelf extra alert te zijn op legsels, en deze bij werkzaamheden te ontzien.
  Lees verder

  Corona nieuws

  Door Ruud van Cuijk, 2020-03-24 12:21:09
  Bestemd voor alle soorten vrijwilligers, neem notitie van de brief van Brabants Landschap
  Lees verder

  Al veel grote vossen dit voorjaar

  Door Ruud van Cuijk, 2020-03-20 16:54:36
  De Vlinderstichting 19-MRT-2020 - De grote vos was verdwenen uit Nederland, maar is de laatste jaren aan een terugkeer bezig. Net als de kleine vos en soorten als dagpauwoog, citroenvlinder en gehakkelde aurelia overwintert de grote vos als vlinder. Ze worden dan ook op de eerste mooie dagen in het voorjaar snel actief. De afgelopen dagen werden er veel gemeld, op tientallen verschillende plekken.
  Lees verder

  Coronavirus

  Door Ruud van Cuijk, 2020-03-17 10:21:29, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-03-17 19:42:41
  In verband met het coronavirus gaat de opschoondag aanstaande zaterdag 21 maart niet door, of deze op een later tijdstip alsnog door zal gaan is nog niet bekend. De geplande jaarvergadering op 31 maart a.s. gaat ook niet door, deze zal wel op een latere datum plaats gaan vinden. We willen ons houden aan de landelijke richtlijnen, tot 6 april geen activiteiten. Wat betreft het zoeken en beschermen van de weidevogels en in de toekomst de uilen, dit is de verantwoording voor de werkgroepen zelf. Iedereen moet voor zichzelf kijken of hij of zij op een verantwoordelijke manier met de groep mee kan gaan. Het bestuur
  Lees verder

  Vlindervoorjaar 2020

  Door Ruud van Cuijk, 2020-03-09 19:15:48
  Vlindervoorjaar begonnen tijdens Landelijke Vlinderdag De Vlinderstichting 9-MRT-2020 - Zaterdag 7 maart zaten bijna 600 vlinder liefhebbers binnen, in theater de Junushoff in Wageningen, voor de Landelijke vlinderdag. Ze genoten van inspirerende verhalen en prachtige plaatjes. Maar terwijl zij de hele dag binnen zaten, gebeurde het buiten! Het zonnige weer lokte veel vlinders uit hun overwintering. Vooral citroenvlinders werden volop waargenomen.
  Lees verder

  Minder waterkevers en verminderde waterkwaliteit

  Door Ruud van Cuijk, 2020-03-08 16:29:30
  Minder waterkevers en verminderde waterkwaliteit in 2019 volgens Waterdiertjes.nl Wageningen University 6-MRT-2020 - Met meer dan 400 waarnemingen is in 2019 weer volop meegedaan met het inventariseren van de waterkwaliteit via Waterdiertjes.nl. Opvallend: in 2019 zijn op veel minder plekken waterkevers gevonden dan het jaar daarvoor en in meer dan de helft van de wateren was de kwaliteit matig, terwijl in 2018 bijna de helft juist goed scoorde. Stromende wateren hadden gemiddeld gezien de beste waterkwaliteit.
  Lees verder

  Eindrapportage Jaar van de Kievit

  Door Ruud van Cuijk, 2020-03-06 11:51:54
  Kern van het onderzoek was het testen van de effecten van twee, veel toegepaste beheersmaatregelen om de overleving van kuikens te vergroten: - grasland: kruidenrijke randen in combinatie met een (tijdelijk) verhoogd slootpeil; - maisland: uitgestelde bewerking in combinatie met een braakstrook. In de afgelopen acht maanden zijn alle resultaten op een rij gezet en geanalyseerd. De resultaten staan uitgebreid beschreven in bijgaand rapport. Dit sturen we bij deze per e-mail aan alle Jaar van de Kievitvrijwilligers waarvan we over het mailadres beschikken.
  Lees verder

  Maai nooit alles! Laat altijd een deel staan!

  Door Ruud van Cuijk, 2020-03-03 10:15:01
  De Vlinderstichting 2-MRT-2020 - Veel insecten overleven de winter als ei, larve of pop en veel daarvan zoeken een veilige plek in planten. Voor veel van die soorten is het dan ook belangrijk dat niet alle plantengroei in het najaar wordt weggemaaid. Winterklaar maken van bermen en groenstroken betekent dat je altijd een deel van de vegetatie laat staan: gefaseerd beheer. Een volgende maaibeurt blijft weer een ander deel staan.
  Lees verder

  Nederlandse Heidehommel

  Door Ruud van Cuijk, 2020-02-26 19:21:13, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-02-26 19:23:46
  De mysterieuze ecologie van de Nederlandse heidehommel ontrafeld EIS Kenniscentrum Insecten 26-FEB-2020 - Van de in Nederland ernstig bedreigde heidehommel was tot voor kort zeer weinig bekend. Om licht in deze duisternis te scheppen heeft in het afgelopen jaar soortgericht onderzoek plaatsgevonden. Als onderdeel van dit onderzoek is de verspreiding, het eetpatroon en de habitat van de heidehommel nader onderzocht.
  Lees verder
  1 | 2 | 3 | ... | 16 | Next >>