• << Terug

  1e Zwaluwtil in Reusel

  Door Piet Peijs, 2014-12-02 21:16:29, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2018-11-29 19:25:46
  Laten we eerst beginnen met een korte beschrijving van de huiszwaluw. De huiszwaluw is een zwart-wit gekleurde vogel. Zijn rug en bovenkant van de vleugels zijn zwart, van onder licht gekleurd, bijna wit, een zwarte kap op de kop. Maar het meest opvallende is zijn lange witte stuit, dit is de overgang van rug naar staart. lichaamslengte bedraagt 13,5 tot 15 cm. Het nest bestaat uit een halfkomvormig nest dat wordt gemaakt van modder, klei, vermengd met wat hooi, stro en/of grashalmen. Hun favorieten nestplekken zijn overstekken van daken en onder overhangende dakranden. De huiszwaluw broedt meestal twee keer per jaar. In gunstige jaren met veel insecten waaruit hun hoofdvoedsel bestaat, wordt zelfs een derde legsel geproduceerd. Het legsel bestaat meestal uit vier tot vijf witte eieren. Beide partners bebroeden de eieren. Het overwinteringsgebied van huiszwaluwen ligt in Zuid Afrika. Eind juli trekken de eerste zwaluwen alweer weg om half april weer terug te keren naar hun vertrouwde nestplaatsen van het vorige jaar.

    

  De laatste jaren verkeren zwaluwen in zwaar weer. Hun aantallen nemen in rap tempo af. In 1970 broedden er nog 450.000 huizwaluwen in Nederland. In 2007 werden hun aantallen geschat  tussen de 60.000 en 125.000 paar. Tussen 1970 en ca. 2004 daalde het aantal broedparen voortdurend. De huiszwaluw staat als gevoelig vermeld op de Nederlandse rode lijst. Sinds 2004 nemen hun aantallen weer ligt toe.

  Een van de belangrijkste redenen van hun achteruitgang is, het steeds weer verdwijnen van nestplaatsen bij het terug keren van hun overwinterings gebieden. Mensen bekleden de overstekken van hun huis met b.v trespa. Dit is voor de zwaluwen funest, het nest blijft niet heel het seizoen hangen. Het nest valt bij het 2e legsel naar beneden. En mensen halen de nesten weg vanwege de overlast, die de vogels meebrengen d.m.v. hun uitwerpselen. 

  Om de achteruitgang te stoppen worden er de laatste jaren op verschillende plaatsen in Nederland zwaluwtillen geplaatst. Deze zwaluwtillen bieden voor ruim 50 paar huiszwaluwen nestgelegenheid.

  (kijk op www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Jaarverslag_Huiszwaluwtillen_2013.pdf  voor een inventarisatie)

  De Schepersweijer is in Reusel dé plaats voor huiszwaluwen. Maar ook hier hebben de bewoners hun overstek laten betimmeren met trespa. Enerzijds voor onderhoud anderzijds tegen overlast. Dit was voor ons als weidevogelvereniging het moment om bij het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap aan te kloppen voor mogelijkheden om de huiszwaluwen aan de Schepersweijer te behouden. Het Coördinatiepunt boodt financiering vanuit het zogenaamde LAL-project aan. Dit project, wat mede dankzij de provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcodeloterij mogelijk is gemaakt, voorziet in financiering van tal van deelprojecten voor soorten van het agarisch landschap (zie ook www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie/subsidiemogelijkheden/subsidie-soortenbeleid ).

  Werkgroep “Weidevogelbescherming Reusel-De Mierden” is hier direct mee aan de slag gegaan. Kuijpers Metaal uit Reusel heeft het ijzeren frame en de paal gemaakt, bouwbedrijf J. Coolen uit Lage Mierde heeft de til met hout bekleed. Leden van de weidevogelvereniging hebben de zwaluwtil geschilderd. Doormiddel van geluid zullen straks in het nieuwe jaar de huiszwaluwen gelokt worden, dit was een vereiste van B.L. Zaterdag 8 november 2014 was het dan zover, op deze stralende dag werd in de voormiddag de zwaluwtil geplaatst. G. v/d Borne was bereid om met zijn manitou de til gratis te plaatsen. Na het plaatsen vond er een kleine receptie plaats, wat verzorgd werd door UenEd uit Netersel. 


  Wilt u meer informatie? Stuur dan een email naar: info@weidevogelvereniging.nl