• << Terug

    De Paddentrek 2021

    Door Ruud van Cuijk, 2021-03-01 18:10:56, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2021-04-05 13:23:08
    De Natuur-, en weidevogelvereniging is sinds 1996 actief met een poelenwerkgroep, die onderhoud plegen aan de poelen van de gemeente Reusel de Mierden, Brabants Landschap en het Waterschap de Dommel. Tevens voeren wij monteringen uit, die een beeld geven over het leven in en om de poelen. De verzamelde gegevens worden gerapporteerd aan genoemde instanties. Nagenoeg alle poelen zijn ingevoerd op de website www.poelen.nu.

    In 2021 kregen wij het verzoek van Brabants Landschap om een Paddenscherm te plaatsen in het Natuurgebied “Het Bele-ven”. De Paddentrek kwam al erg vroeg op gang en het noodzaakte de werkgroep om met man en macht elke avond de amfibieën over te zetten. Mocht u meer willen weten over het werk van de Poelenwerkgroep, wilt u uw poel laten inventariseren of advies over het onderhoud? Neem dan gerust contact met ons op via info@weidevogelvereniging.nl

    Geluidsfragment Rugstreeppadden Bele-ven Rugstreeppad.m4a