• << Terug

  Patrijs is de barometer van het boerenland

  Door Ruud van Cuijk, 2019-11-29 18:30:44
  Woensdag 27 november stond in het teken van de patrijs. Een landelijke dag waar ruim 200 boeren, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen op af kwamen. Met als doel: kennisdeling over deze akkervogel om lokale initiatieven verder te helpen. Nooit eerder werd een hele dag gewijd aan de patrijs. De organisatie van deze dag bij Hogeschool van Hall Larenstein in Velp (Gelderland) was in handen van Vogelbescherming Nederland. Brabants Landschap verzorgde twee inhoudelijke workshops en een excursie.

  Het ochtenddeel stond in het teken van ervaringen met patrijsbescherming. Wat beweegt iemand om zijn of haar vrije tijd te besteden aan de bescherming van deze boerenlandvogel? Door middel van een panel interview werd aan experts Herman Vos (Agrarisch Natuurcollectief Hollands Noorden), Boena van Noorden (provincie Limburg) en Menko Wiersema (Groene Circels) gevraagd naar hun ervaringen en mogelijke lange termijn oplossingen voor de toekomst.

  Na afloop van het panelgesprek werd de nieuwe PARTRIDGE film vertoond met als centrale boodschap: Een patrijs heeft niet veel nodig, maar je moet goed weten welke randvoorwaarden er nodig zijn voor broedsucces en voldoende kuikenoverleving. Daarvoor zijn verschillende meerjarige maatregelen nodig zoals, het uitstellen van maaien, aanplant van bloemblokken en keverbanken, patrijzenhagen, stoppels (beschutting voor de winter) en voedertonnen. Op deze manier komen de patrijzen(kuikens) ook in de winter geen schuilgelegenheid en voedsel tekort. Ook profiteren indirect de consument, dankzij verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen door de boer, en al het leven op en rondom de akker. Een win-win situatie dus.


   Maar we zijn er nog niet. De patrijs verdwijnt nog steeds in hoog tempo uit ons land. Deze dramatische achteruitgang was in 2013 door Vogelbescherming Nederland reden om het jaar uit te roepen tot het ‘Jaar van de Patrijs’. In dat jaar zijn er 8 initiatieven in Brabant gestart, waaronder het voorbeeldgebied “Struikwaard” bij Giessen, de “Raamsloop” in Reusel de Mierden en “Patrijs onder Spanning” in Drimmelen. In de Struikwaard is door Brabants Landschap 70 hectare ingericht voor de patrijs met bloemrijke graanranden, struweelhagen, houtwallen, kruidenrijk grasland en biologische akkers. Daarnaast is geïnvesteerd in een netwerk van vrijwilligers die zich bezig houdt met monitoring van patrijzen, broedvogels en wintervogels. Het project “Raamsloop” is door Natuur-en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden geïnitieerd met als doel behoud van 2 tot 3 koppels patrijzen. Daarvoor zijn in totaal 5 akkers ingericht met onder andere een keverbank en bijenrand. Met als gevolg dat de afname is gestopt en de populatie nu stabiel is. Ten slotte zijn in Drimmelen boeren actief met randen en struikaanplant. Bij deze boeren worden er zogeheten ‘Steppingstones’ (kleine verbindende leefgebieden) van struiken en graan gecreëerd onder hoogspanningsmasten.

   Deze goedlopende initiatieven passeerden de revue tijdens het middagdeel. ’s Ochtends was er eerst nog de keuze uit 9 inhoudelijke workshops over monitoring, voedsel voor de patrijs, predatie, zaadmengsels, communicatie, etc. Na de lunch en een mini excursie vervolgde het programma met regionale workshops die ingingen op regionale initiatieven en kennisdeling.

   De dag werd afgesloten met een open brief van Fred Wouters (directeur Vogelbescherming Nederland), Alex Datema (Stichting Boerennatuur) en drie vooraanstaande wetenschappers op het gebied van landbouw en ecosystemen. “Door velen in de samenleving, waaronder ook boeren die zich gedupeerd voelen door de maatregelen, wordt erkend dat verandering van het landbouwsysteem nodig is voor een toekomstbestendige landbouw en het redden van de biodiversiteit”.

   Meer lezen