• << Terug

  Kerkuilen op de hei

  Door Ruud van Cuijk, 2019-03-15 13:11:11
  Netwerk Uilenbescherming Brabant • Jan Wouters Voor ons RAS-project aan nachtzwaluwen zijn Pieter en ik met Kees, Jan en Rien erg veel avonden op pad in de zomer. Daarbij gaat het erom nachtzwaluwen te ringen en in latere jaren terug te vangen. Op die manier kan de overleving van de vogels worden geschat. We bestrijken daarbij de bossen en heiden van de gemeente Reusel-de Mierden en de Neterselse Heide.

  De nachtzwaluwen vangen we met mistnetten. Heel af en toe vliegt er een andere vogel, of vaker een vleermuis in het net. Zo hebben we al roodborsttapuit, gekraagde roodstaart, houtsnip, boomvalk en kerkuil als bijvangst kunnen noteren. Indien mogelijk worden die vogels ook geringd en weer losgelaten.

  De aanleiding voor dit stukje is een geringde kerkuil die we afgelopen augustus vingen als bijvangst. Dat was niet de eerste kerkuil maar wel de eerste geringde. We vroegen ons af waar die uilen vandaan komen, waar ze naar toe gaan en wat ze in dat nachtzwaluwbiotoop te zoeken hebben. 
  Op 18 juli 2015 vingen we voor de eerste keer een kerkuil op de Neterselse Heide. In 2016 vingen we ook een kerkuil, weer op de Neterselse Heide. In 2017 vingen we in juli en augustus drie uilen allemaal op de Neterselse Heide. Omdat ze nog geen ring droegen hebben we die geringd. Zeker één van die drie was een jonge vogel van 2017. In 2018 zagen we op de Neterselse Heide zeker twee keer een jagende kerkuil maar we vingen er geen. Wel vingen we op 22 augustus op de Turnhoutse Heide in Hooge Mierde een geringde kerkuil. Die was in juni als nestjong geringd in Hilvarenbeek. Dat is 11 kilometer van de vangplek, twee maanden na het ringen.


  Het blijkt dus dat kerkuilen ook op heideterreinen jagen, hoewel dat niet speciaal als jachtbiotoop voor deze soort bekend staat. Broedvogels die al ergens gevestigd zijn zullen vooral rond hun broedplek jagen in het agrarisch gebied met een voorkeur voor kleinschalig landschap met houtwallen, slootkanten, graslanden en bosranden. 
  Die verwacht je niet direct in die droge doodse heidegebieden.
  Mogelijk zijn de waargenomen uilen jonge vogels die op zoek zijn naar een plaats om zich te vestigen en zo al rondzwervend op de hei komen. Waar ze vandaan komen weten we nu een beetje namelijk een eindje uit de buurt. Waar ze naar toe gaan weten we nog niet want er zijn er nog geen terug gemeld.