• Natuurbegrazing en stikstof

  Door Ruud van Cuijk, 2022-07-10 08:53:46
  Natuurbegrazing en stikstof: runderen in natuurgebieden ook 'halveren'? ARK Natuurontwikkeling 10-JUL-2022 - Het grootschalig boerenprotest tegen de stikstofplannen laat niemand onberoerd. ARK speelt, als aanjager van wilde natuur, een grote rol om begrazing met natuurlijke kuddes (met koeien en stieren, merries en hengsten in natuurlijke verhoudingen) tot een vertrouwd beeld in Nederland te maken. Met een oplevende, veerkrachtige natuur vol insecten, planten en vogels als resultaat.
  Lees verder

  Daling stikstofdepositie leidt tot herstel biodive

  Door Ruud van Cuijk, 2021-04-12 11:55:40
  Wageningen Environmental Research, Wageningen University & Research 12-APR-2021 - De hooilanden bij Wageningen worden sinds de jaren vijftig intensief onderzocht. Tussen 1950 en 1990 daalde de diversiteit aan plantensoorten hier sterk en vond een scherpe stijging plaats van de stikstofdepositie. Vanaf 1990 daalde de neerslag van stikstof en herstelde de diversiteit zich langzaam, maar na 2010 stagneerde het herstel van de botanische diversiteit in de Wageningse hooilanden.
  Lees verder

  Hoe stikstof voedselkwaliteit fauna verslechtert

  Door Ruud van Cuijk, 2020-12-31 11:12:43
  Kennisnetwerk OBN 29-DEC-2020 - Dat verhoogde stikstofneerslag negatieve effecten kan hebben op waardevolle vegetatie, is iedereen wel bekend. Maar de verstoring van de chemie in het ecosysteem werkt ook nog eens ver door in de voedselketen. Kortgezegd: de voedselkwaliteit van fauna komt in gevaar.
  Lees verder

  naar een betere nieuwe stikstofwet

  Door Ruud van Cuijk, 2020-12-08 12:54:27, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-12-08 12:56:24
  Samen koeken bakken: naar een betere nieuwe stikstofwet SoortenNL 8-DEC-2020 - Het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering is een compromis waar helemaal niemand blij van wordt. In plaats van, zoals nu wordt voorgesteld, alle belangen een klein beetje bedienen zijn landbouw en natuur er veel meer gebaat om wat je doet ook echt goed te doen. Dat kan door niet de koek te verdelen, maar die samen te bakken.
  Lees verder

  Nieuw Europees landbouwbeleid

  Door Ruud van Cuijk, 2020-10-19 19:32:25, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-10-19 19:33:35
  Nieuw Europees landbouwbeleid legt bom onder duurzame toekomst Vogelbescherming Nederland 18-OKT-2020 - Het is niet sexy maar raakt ons allemaal: het Europese landbouwbeleid, in jargon het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, is een van de grootste geldpompmachines ter wereld. Dit beleid wordt nu herzien, maar de uitgelekte plannen zijn ronduit alarmerend: als het aan de drie grootste groepen binnen het Europees Parlement ligt worden de biodiversiteits- en klimaatcrises vergroot in plaats van opgelost.
  Lees verder

  Daadkracht kabinet tegen stikstof ontbreekt.

  Door Ruud van Cuijk, 2020-02-23 20:10:13
  Aard probleem dringt niet door. SoortenNL, Vogelbescherming Nederland 19-FEB-2020 - Het kabinet trekt extra geld uit voor de aanpak van de stikstofcrisis: 350 miljoen voor uitkoop van veehouders en 172 miljoen voor technische oplossingen in stallen. Het maakt pijnlijk duidelijk wat er allemaal niet gebeurt. Er is geen transitie naar een duurzame kringlooplandbouw. De oorzaak van het probleem wordt niet aangepakt en zolang dat niet gebeurt is het wachten op de volgende crisis.
  Lees verder

  Vijf vragen en antwoorden over de stikstofproblema

  Door Ruud van Cuijk, 2019-12-29 13:39:37
  Wageningen University 23-SEP-2019 - In mei 2019 oordeelde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – een overheidsprogramma om de schadelijke effecten van stikstof te beperken – niet voldoet. Sinds die tijd beheerst stikstof vrijwel dagelijks het nieuws. Wat is het probleem en wat zijn mogelijke oplossingen? Vijf vragen en antwoorden.
  Lees verder

  Boer Kok had toch gelijk !

  Door Ruud van Cuijk, 2019-12-14 14:04:29
  Boer Kok weigerde de mestinjector te gebruiken wat de regering bepaald had om de ammoniakuitstoot te verminderen. Hij kreeg een proces aan zijn broek en de politie kwam eraan te pas. Nu zoveel jaren later blijkt dat het rekenmodel voor de berekening van ammoniak niet klopt.
  Lees verder

  Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek

  Door Ruud van Cuijk, 2019-12-14 13:07:21, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-12-14 13:57:58
  Middels een brief informeert minister Schouten, samen met ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven, de Tweede Kamer over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek. Lees verder onze visie op deze brief in vette letters weergegeven.
  Lees verder
  1 |