• Daadkracht kabinet tegen stikstof ontbreekt.

  Door Ruud van Cuijk, 2020-02-23 20:10:13
  Aard probleem dringt niet door. SoortenNL, Vogelbescherming Nederland 19-FEB-2020 - Het kabinet trekt extra geld uit voor de aanpak van de stikstofcrisis: 350 miljoen voor uitkoop van veehouders en 172 miljoen voor technische oplossingen in stallen. Het maakt pijnlijk duidelijk wat er allemaal niet gebeurt. Er is geen transitie naar een duurzame kringlooplandbouw. De oorzaak van het probleem wordt niet aangepakt en zolang dat niet gebeurt is het wachten op de volgende crisis.
  Lees verder

  Vijf vragen en antwoorden over de stikstofproblema

  Door Ruud van Cuijk, 2019-12-29 13:39:37
  Wageningen University 23-SEP-2019 - In mei 2019 oordeelde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – een overheidsprogramma om de schadelijke effecten van stikstof te beperken – niet voldoet. Sinds die tijd beheerst stikstof vrijwel dagelijks het nieuws. Wat is het probleem en wat zijn mogelijke oplossingen? Vijf vragen en antwoorden.
  Lees verder

  Boer Kok had toch gelijk !

  Door Ruud van Cuijk, 2019-12-14 14:04:29
  Boer Kok weigerde de mestinjector te gebruiken wat de regering bepaald had om de ammoniakuitstoot te verminderen. Hij kreeg een proces aan zijn broek en de politie kwam eraan te pas. Nu zoveel jaren later blijkt dat het rekenmodel voor de berekening van ammoniak niet klopt.
  Lees verder

  Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek

  Door Ruud van Cuijk, 2019-12-14 13:07:21, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-12-14 13:57:58
  Middels een brief informeert minister Schouten, samen met ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven, de Tweede Kamer over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek. Lees verder onze visie op deze brief in vette letters weergegeven.
  Lees verder
  1 |