• Redt steenmeel het oude eikenbos op de Veluwe?

  Door Ruud van Cuijk, 2020-02-16 19:23:03
  Provincie Gelderland 15-FEB-2020 - Het gaat slecht met het oude eikenbos op de Veluwe. De vitaliteit van de eiken neemt af, vele eiken zijn stervende en er komen geen nieuwe eiken op. De oorzaak ligt in de degradatie van de bodem door de hoge stikstofdepositie. Het uitstrooien van steenmeel lijkt één van de weinige effectieve maatregelen om dit probleem aan te pakken. Deze week is op de Veluwe een omvangrijke praktijkproef gestart.
  Lees verder

  Wat betekenen die markeringen op de stam van bomen

  Door Ruud van Cuijk, 2019-12-06 22:10:30, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-12-06 22:11:07
  Bosgroepen 5-DEC-2019 - We krijgen weleens vragen over de markeringen die te zien zijn op de stam van sommige bomen. Wat doen die daar en wat betekenen ze? Met het uitvoerings seizoen in volle gang, leek dit ons een goed moment om dat uit te leggen. Het lijken misschien willekeurige tekens, maar ze zijn een belangrijk communicatiemiddel binnen het bosbeheer en er zit een doordachte visie achter.
  Lees verder

  Bodemtransplantatie

  Door Ruud van Cuijk, 2019-12-05 20:18:25
  Bodemtransplantatie is goede keus voor snelle ontwikkeling nieuwe heide 4-DEC-2019 - Natuurbeheerders die het toepassen, hadden al zo’n vermoeden. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) heeft het nu voor het eerst op landelijke schaal onderzocht: bodemtransplantatie is een prima methode om heidegebieden te ontwikkelen. Als zaden en bodemleven worden uitgestrooid op voormalige landbouw- en naaldbosgrond, ontstaat er binnen een paar jaar nieuwe heide.
  Lees verder

  Aftrap Van Gogh Nationaal Park

  Door Ruud van Cuijk, 2019-11-18 19:59:24
  04-11-2019 Brede samenwerking voor ontwikkeling Nationaal Park Nieuwe Stijl Op donderdag 10 oktober ondertekenden 30 vertegenwoordigers uit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een samenwerkingsovereenkomst voor het Van Gogh Nationaal Park (in oprichting). Deze partijen gaan samen een plan opstellen om voor dit gebied de status Nationaal Park aan te vragen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
  Lees verder

  Het Brabantse Zandpad

  Door Ruud van Cuijk, 2019-11-03 09:15:33
  Zandpaden: van groot belang voor kleine natuur 01-11-2019 Zandpaden zijn heel belangrijk voor allerlei dieren en planten. Bovendien zijn het cultuurhistorische pareltjes in het moderne landschap. Onze eigen natuurfilmer Mark Kapteijns heeft dat prachtig in beeld gebracht in zijn nieuwste documentaire Brabants zandpad, bedreigde schoonheid, vertoond tijdens de Zondag van het Zandpad, 20 oktober j.l.
  Lees verder
  << Prev.1 | 2 |