• Gefaseerd maaien: er blijft altijd wat staan!

  Door Ruud van Cuijk, 2022-02-01 10:34:49
  De Vlinderstichting 31-JAN-2022 - Op veel plekken ziet men de grote potentie van bermen en groenstroken voor de onder druk staande biodiversiteit. Er is steeds meer aandacht voor een natuurvriendelijk beheer ervan. Soms wordt wel gezegd dat gestopt moet worden met maaien, maar dat is meestal geen goede oplossing. Wel is het belangrijk dat er, ook nadat er is gemaaid, nog delen blijven overstaan.
  Lees verder

  Veertig jaar vrijwillig landschapsbeheer

  Door Ruud van Cuijk, 2021-11-23 09:51:50
  Veertig jaar vrijwillig landschapsbeheer in Brabant gevat in één film Provincie Noord-Brabant 22-NOV-2021 - Minstens 2000 vrijwilligers zijn vrijwel wekelijks in Brabant bezig om het cultuurhistorisch landschap buiten de beschermde natuurgebieden in stand te houden. Dit is erg belangrijk voor de biodiversiteit in het buitengebied. Brabant was in sommige regio’s ontzettend gevarieerd en kleinschalig. Met hulp van het Brabants Landschap proberen vrijwilligers het te behouden. Dat doen ze al 40 jaar.
  Lees verder

  De natuur heeft altijd gelijk

  Door Ruud van Cuijk, 2021-09-07 11:17:29
  FLORON 17-AUG-2021 - Inzaaien is een hype die steeds grotere vormen aanneemt. FLORON maakt zich zorgen over de ‘maakbaarheid’ van de natuur. Met een speciaal themanummer van het tijdschrift PLANTEN besteden we hier deze zomer aandacht aan. Aan de lezers van Nature Today vroegen we hiervoor een column te schrijven die op originele en/of overtuigende wijze oproept tot bezinning.
  Lees verder

  Hoeveel beschermd natuurgebied heeft Nederland?

  Door Ruud van Cuijk, 2021-06-29 08:58:26
  Wageningen Environmental Research, WOT Natuur & Milieu 26-JUN-2021 - De Nederlandse overheid werkt sinds 1990 aan een netwerk van natuurgebieden. Hiermee wil zij de natuur en biodiversiteit behouden, herstellen en ontwikkelen, maar er schuilt ook een internationale verplichting achter. Hoe groot is dit Nederlandse natuurnetwerk inmiddels en wat zijn de doelstellingen voor de komende jaren? Marlies Sanders heeft dit onderzocht en geeft antwoord op deze vragen.
  Lees verder

  Raapzaad: symbool voor slecht bermbeheer

  Door Ruud van Cuijk, 2021-04-22 15:50:58
  FLORON 20-APR-2021 - Een van de meest opvallende planten in april is Raapzaad. Goudgeel kleuren de bermen, akkers en waterkanten waar deze kruisbloemige in groeit en bloeit. Raapzaad wordt door insecten hogelijk gewaardeerd. Toch is de aanwezigheid van de plant meestal geen goed teken. Raapzaad groeit vooral in soortenarme, geklepelde bermen. Na de bloei van Raapzaad valt hier voor insecten weinig meer te halen.
  Lees verder

  We beheren onze natuur kapot

  Door Ruud van Cuijk, 2021-04-16 16:03:35
  NatuurInclusief, Radboud Healthy Landscape, SoortenNL 29-MRT-2021 - Nederland voert negatief natuurbeleid: we regelen heel precies tot hoe ver de natuur mag worden aangetast maar er is nauwelijks aandacht voor wat natuur nodig heeft. Daardoor wordt natuur vooral als hindermacht ervaren, terwijl de positieve kwaliteiten niet belicht worden. Beleid dat uitgaat van wat de natuur nodig heeft, levert uiteindelijk veel meer op, betogen Sander Turnhout en Sander Hunink.
  Lees verder

  Wat komt er kijken bij ‘operatie steenmeel’?

  Door Ruud van Cuijk, 2021-02-08 09:22:06
  Bosgroepen 2-FEB-2021 - Steenmeel wordt steeds vaker toegepast om arme, verzuurde bodems in bos- en natuurgebieden te helpen herstellen. Zo’n hersteloperatie vraagt niet alleen een zorgvuldige uitvoering, ook de voorbereiding is veelomvattend. Je krijgt te maken met de specifieke bodemsituatie in het gebied, toegankelijkheid van het terrein, talloze veiligheidsmaatregelen, regelgeving en afstemming met allerlei partijen.
  Lees verder

  Witte Rapunsel en Knikkend Nagelkruid

  Door Ruud van Cuijk, 2021-01-18 10:24:49
  Het Ulvenhoutse bos weer vol met witte rapunzel en knikkend nagelkruid Provincie Noord-Brabant 18-JAN-2021 - “We hebben de afgelopen jaren zestien stuwen gebouwd in het relatief kleine Ulvenhoutse Bos,” vertelt ecoloog Ed Michels niet zonder trots. Het is een van de maatregelen om van het bijzondere bos aan de oostkant van het brede Dal van Breda weer een gezonder, nat rivier- en beekbegeleidend bos te maken. Drie jaar geleden startten de werkzaamheden. Over drie jaar zullen ze worden afgerond.
  Lees verder

  Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland?

  Door Ruud van Cuijk, 2020-12-22 09:48:05
  Wageningen Environmental Research, Wageningen University & Research 21-DEC-2020 - In de Nederlandse landbouw is de belangstelling voor kruidenrijk grasland enorm gegroeid. Het kruidenrijker maken van graslanden biedt kansen voor biodiversiteit. Onderzoekers Judith Westerink, Jan Hassink, Conny Bufe en Wim Ozinga spraken met boeren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden over de kansen en risico’s die zij zien en over wat zij nodig hebben om hun grasland kruidenrijker te maken.
  Lees verder

  Natuurbeheerder moet eerst ‘akkeren’

  Door Ruud van Cuijk, 2020-12-16 11:59:28
  Natuurbeheerder moet eerst ‘akkeren’ voor soortenrijk grasland Kennisnetwerk OBN 15-DEC-2020 - De ontwikkeling van kruiden- en faunarijke graslanden blijft vaak steken in een fase met soortenarme vegetatie. Het tijdelijk toepassen van akkerbeheer kan voor een doorbraak zorgen richting een echte nectarweide, blijkt uit onderzoek in opdracht van Kennisnetwerk OBN.
  Lees verder
  1 | 2 | Next >>