• Insecten verhongeren

  Door Ruud van Cuijk, 2020-04-01 11:56:47, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-09-08 14:28:59
  Waarom insecten langzaam verhongeren door goedbedoelde acties voor natuur Harrie van Opstal 21-03-20, 18:49 Laatste update: 12:33 Massa’s particulieren zijn fanatiek aan de slag gegaan om de bijen te helpen: ze strooien kwistig met bloemenmengsels. Des te pijnlijker is het dat dit grenzeloze enthousiasme soms helemaal verkeerd uitpakt. Waarom insecten langzaam verhongeren door het gebruik van ‘fout’ zaad.
  Lees verder

  Vlindervoorjaar 2020

  Door Ruud van Cuijk, 2020-03-09 19:15:48
  Vlindervoorjaar begonnen tijdens Landelijke Vlinderdag De Vlinderstichting 9-MRT-2020 - Zaterdag 7 maart zaten bijna 600 vlinder liefhebbers binnen, in theater de Junushoff in Wageningen, voor de Landelijke vlinderdag. Ze genoten van inspirerende verhalen en prachtige plaatjes. Maar terwijl zij de hele dag binnen zaten, gebeurde het buiten! Het zonnige weer lokte veel vlinders uit hun overwintering. Vooral citroenvlinders werden volop waargenomen.
  Lees verder

  Nederlandse Heidehommel

  Door Ruud van Cuijk, 2020-02-26 19:21:13, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-02-26 19:23:46
  De mysterieuze ecologie van de Nederlandse heidehommel ontrafeld EIS Kenniscentrum Insecten 26-FEB-2020 - Van de in Nederland ernstig bedreigde heidehommel was tot voor kort zeer weinig bekend. Om licht in deze duisternis te scheppen heeft in het afgelopen jaar soortgericht onderzoek plaatsgevonden. Als onderdeel van dit onderzoek is de verspreiding, het eetpatroon en de habitat van de heidehommel nader onderzocht.
  Lees verder

  De laatste dagvlinders

  Door Ruud van Cuijk, 2019-10-28 19:40:29
  De Vlinderstichting 28-OKT-2019 - Het loopt al tegen november en de vlindertijd lijkt al lang achter ons te liggen. Toch zijn er de afgelopen week nog meer dan vijftien soorten dagvlinders doorgegeven via de invoerportalen Waarneming en Telmee, sommige zelfs in forse aantallen. Naast soorten die als vlinder overwinteren, zijn er ook soorten die nog wegtrekken. Sommige vlinders proberen zich nog voor de winter voort te planten.
  Lees verder

  Klimaatstress voor vlinders

  Door Ruud van Cuijk, 2019-10-27 10:56:34
  Klimaatstress voor vlinders: zorgen voor de toekomst De Vlinderstichting 24-OKT-2019 - Klimaatverandering gaat gepaard met toenemende extremen als droogte, maar ook hevige regen. Wat zijn de gevolgen en hoe kunnen we ermee omgaan? Voor de dagvlinders van drie provincies is de klimaatstress bepaald. Voor twee op de drie soorten zijn negatieve gevolgen van extreem weer vastgesteld. Het goede nieuws is dat er voor de meeste soorten ook maatregelen mogelijk zijn om dit op te vangen.
  Lees verder

  Het nut van wormen, sluipwespen

  Door Ruud van Cuijk, 2019-10-08 12:36:18, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-10-08 12:38:34
  Het nut van wormen, sluipwespen, galmuggen en lieveheersbeestjes in de landbouw Provincie Noord-Brabant 7-OKT-2019 - Wat kunnen wormen, sluipwespen, galmuggen en lieveheersbeestjes betekenen voor de landbouw? Om een antwoord op die vraag te krijgen, participeert de provincie Noord-Brabant in het FABulous Farmers-project. Via natuurlijke plaagbestrijding en het stimuleren van het bodemleven worden de kwaliteit van het bodem- en watersysteem en de biodiversiteit in het agrarische gebied gestimuleerd.
  Lees verder

  Grote zwermen kleine mestkevertjes

  Door Ruud van Cuijk, 2019-10-05 10:22:54
  Grote zwermen kleine mestkevertjes in de lucht en op gevels Hellingman Onderzoek en Advies, Wageningen University 3-OKT-2019 - In delen van Nederland en België worden meldingen gedaan van vliegen zwermen en/of grote aantallen insecten die over de gevels lopen. Het blijkt om kleine mestkevers van het geslacht Aphodius te gaan. Deze mestkevers houden vooral van paardenmest. Het is nog onduidelijk waarom er dit jaar zoveel van deze mestkevertjes rondvliegen. Mogelijk spelen de bijzondere weersomstandigheden een rol.
  Lees verder

  Groene Zandbij

  Door Ruud van Cuijk, 2019-05-30 10:03:01
  Groene Zandbij verovert twee nieuwe provincies EIS Kenniscentrum Insecten 27-MEI-2019 - Niet met alle 360 Nederlandse bijensoorten gaat het slecht. Er zijn soorten die zich ondanks alle natuur- en milieuproblemen weten uit te breiden. Zo'n soort is de groene Zandbij. Dit kleine bijtje werd in 1997 voor het eerst in Limburg gevonden en breidt zich sindsdien langzaam uit. Dit voorjaar dook de groene Zandbij opeens op in Noord-Brabant en Utrecht.
  Lees verder

  Bijengif veel schadelijker dan gedacht

  Door Ruud van Cuijk, 2019-05-16 20:52:47
  Onderzoek wordt genegeerd Een studie die aantoont dat een berucht bestrijdingsmiddel veel schadelijker is dan gedacht, wordt niet meegenomen bij de lopende herbeoordeling. Het gaat om het middel thiacloprid. Uit recent veldonderzoek van de Universiteit Leiden bij watervlooien blijkt dat dit gif 2500 keer giftiger is dan tot nu toe werd aangenomen op basis van laboratoriumstudies.
  Lees verder

  Aziatische hoornaar in Nederland

  Door Ruud van Cuijk, 2019-03-14 11:57:38, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-03-14 11:59:23
  In Nederland is de eerste bevestigde waarneming gedaan van een Aziatische hoornaar (Vespa velutina). In de afgelopen jaren is deze wespensoort al in verschillende EU-landen gezien. In 2016 werd hij in België waargenomen op ongeveer 40 km van de Nederlandse grens. De Aziatische hoornaar is inmiddels dus de landsgrens over.
  Lees verder
  << Prev.1 | 2 | 3 | 4 | Next >>