• 'Basiskwaliteit Natuur'

  Door Ruud van Cuijk, 2021-04-22 21:06:52
  Vogelbescherming pleit voor 'Basiskwaliteit Natuur' als voorwaarde voor herstel Vogelbescherming Nederland 21-APR-2021 - Het platteland is stiller geworden sinds grutto en veldleeuwerik op veel plekken verdwenen zijn. Bijen en andere insecten nemen sterk in aantal af. Het zijn symptomen van een verzwakte natuur. Vogelbescherming Nederland pleit daarom voor een ’Basiskwaliteit Natuur’: een minimaal kwaliteitsniveau waaraan onze omgeving moet voldoen.
  Lees verder

  Het belang van akkerranden voor vogels in het naja

  Door Ruud van Cuijk, 2021-04-03 12:06:21
  Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels 31-MRT-2021 - In steeds meer akkerbouwgebieden zijn de kleurrijke stroken langs de akkers niet meer weg te denken. Akkerranden die worden ingezet om de biodiversiteit in het landbouwgebied te stimuleren en waar vogels in het broedseizoen en in de winter van kunnen profiteren. Maar hoe worden ze gebruikt gedurende het najaar?
  Lees verder

  Boerenlandvogelbalans 2020

  Door Ruud van Cuijk, 2020-11-10 15:48:05
  Boerenlandvogelbalans 2020 schetst desastreuze achteruitgang Vogelbescherming Nederland 10-NOV-2020 - Een stille lente in het boerenland. Geen kievit te zien, geen veldleeuwerik te horen. Dit schrikbeeld dreigt niet alleen, maar is nú reeds het geval in grote delen van ons agrarische gebied. Dit blijkt uit de recent verschenen Boerenlandvogelbalans 2020 van Sovon Vogelonderzoek Nederland, Landschappen.NL en de Bond van Friese Vogelwachten.
  Lees verder

  Online dag voor alle vogelaars

  Door Ruud van Cuijk, 2020-11-10 09:58:12
  Sovon Vogelonderzoek Nederland 7-NOV-2020 - Op 28 november 2020 organiseert Sovon voor de drieënveertigste keer de Landelijke Dag, het jaarlijkse evenement voor alle vogelaars in Nederland. Dit jaar met een volledig online programma over exoten, boerenlandvogels, visetende vogels en het eerste lustrum van Jaarrond Tuintelling.
  Lees verder

  Bijzonder jaar voor Wilde Eend

  Door Ruud van Cuijk, 2020-10-13 16:14:42
  SOVON 24 september 2020 Het broedseizoen van de Wilde Eend is tot een eind gekomen. Meer dan duizend vrijwilligers hebben waarnemingen van eendenkuikens doorgegeven tijdens het kuikentelproject in het Jaar van de Wilde Eend. Tijd voor een eerste impressie. Hoe is het broedseizoen verlopen?
  Lees verder

  6 Weetjes over de roodborst

  Door Ruud van Cuijk, 2020-09-08 11:43:03
  Door Jeanet van Zoelen, medewerker Vogelbescherming Bijna iedereen is dol op roodborsten. Ze zijn mooi met hun oranjerode borstje en schattig. Een klein vriendje dat de dag opvrolijkt. Maar, een klein vriendje met een aparte karaktertrek die veel gek roodborstgedrag verklaart. 6 dingen die u vast nog niet over deze vogel weet.
  Lees verder

  Aromatische kruiden in Spreeuwennesten 2020

  Door Ruud van Cuijk, 2020-07-21 12:13:21
  Studie vindt dat aromatische kruiden leiden tot beter ouderschap bij spreeuwen - Biologie - 2020 Voor Europese spreeuwen (Sturnus vulgaris) leidt de aanwezigheid van aromatische kruiden in het nest tot een aantal verbeterde opvoedingsgedragingen, volgens een nieuwe studie. Specifiek, vogels wiens nesten kruiden samen met gedroogde grassen bevatten, waren meer geneigd om hun nesten bij te wonen, vertoonden beter incubatie gedrag voor hun eieren en werden eerder op de dag actief.
  Lees verder

  Zieke Pimpelmezen

  Door Ruud van Cuijk, 2020-04-22 21:30:23
  Zieke pimpelmezen: hygiënisch voeren Vogelbescherming Nederland 21-APR-2020 - Opmerkelijke meldingen van dode pimpelmezen dit voorjaar: niet vaak, maar soms wel veel tegelijk. Mogelijk zijn ze ziek, daarom doet het DWHC onderzoek. Aan u de vraag: voer hygiënisch om besmetting op de voerplaats te voorkomen en meld dode pimpelmezen als u ze ziet.
  Lees verder

  De meest natgeregende vogels van 2019

  Door Ruud van Cuijk, 2019-12-25 11:58:32
  Vogelbescherming Nederland 24-DEC-2019 - De laatste dag voor Kerstmis en het regent pijpenstelen. Hopelijk kon u binnen blijven vanmorgen. Zo niet: hopelijk kan dat de rest van de dag wel. De prettige keerzijde is dat iedereen de komende dagen toch vrij is, en waarschijnlijk sowieso veel binnen. Een mooie gelegenheid om de meest natgeregende vogels van 2019 te bekijken.
  Lees verder

  Krimpende vogels door klimaat

  Door Ruud van Cuijk, 2019-12-24 10:53:33
  "Schrikbarend' onderzoek over krimpende vogels door klimaatverandering" NOS NIEUWS • BUITENLAND • DO 5 DECEMBER, 13:42 Naarmate de temperaturen wereldwijd stijgen, worden vogels steeds kleiner. Uit Amerikaans onderzoek over bijna vier decennia en onder ruim 52 trekvogelsoorten blijken er 49 te zijn gekrompen. Nederlandse vogel wetenschappers noemen de uitkomsten alarmerend. Volgens gedragsecoloog Jan van Gils zijn krimpende dieren niet zelden een eerste stap naar uitsterving.
  Lees verder
  1 | 2 | Next >>