• << Terug

  Online dag voor alle vogelaars

  Door Ruud van Cuijk, 2020-11-10 09:58:12
  Sovon Vogelonderzoek Nederland 7-NOV-2020 - Op 28 november 2020 organiseert Sovon voor de drieënveertigste keer de Landelijke Dag, het jaarlijkse evenement voor alle vogelaars in Nederland. Dit jaar met een volledig online programma over exoten, boerenlandvogels, visetende vogels en het eerste lustrum van Jaarrond Tuintelling.

  Het online programma zal via verschillende streams te volgen zijn. Eén van de thema’s van de lezingen is boerenlandvogels. Bij de presentatie van de nieuwe Boerenlandvogelbalans eind oktober werd het opnieuw duidelijk: vogels van het open boerenland, zoals de grutto en de patrijs, zijn sinds 1990 met bijna 70 procent afgenomen. Boerenlandvogels lijden onder het geïntensiveerde landgebruik en daarmee samenhangende verdroging, vermesting en versnippering. Minder voedsel en meer predatie zijn daar directe gevolgen van.

  In vier lezingen gaan onderzoekers in op de situatie van verschillende boerenlandvogels. Jennifer Vreugdenhil – Rowland vertelt bijvoorbeeld over de habitatvoorkeuren van de zomertortel, een vogel die op het punt staat om als broedvogel uit Nederland te verdwijnen. Wellicht dat meer kennis over deze vogel kan helpen bij de bescherming ervan. Ook de scholekster gaat in aantallen achteruit, maar deze vogel laat een opmerkelijk aanpassingsvermogen zien. In zijn lezing vertelt Rafael Martig over het toenemende aantal scholeksters dat weiden en schorren verlaat om op stedelijke daken te gaan broeden.

  Grutto met jong (Bron: Piet Munsterman)

  Viseters

  De Nederlandse Ornithologische Unie besteedt in een dagvullend programma aandacht aan visetende vogels. Nederland kent een lange traditie van watervogeltellingen: de landelijke telreeksen lopen vanaf 1975, lokaal soms zelfs vanaf 1947. Dankzij het waterrijke karakter, de relatief zachte winters en de gunstige ligging aan de Oost-Atlantische trekroute is ons land bijzonder aantrekkelijk voor overwinterende en doortrekkende watervogels. Vooral de viseters onder hen laten een sterke positieve trend zien. Maar geldt dat voor alle soorten binnen deze voedselgroep? Aan de hand van de ontwikkeling in verschillende gebieden en van verschillende soorten kijken we of we een antwoord op deze vraag kunnen krijgen.

  Vijf jaar tellen in de tuin

  Nederland telt 5,4 miljoen tuinen. Tot vijf jaar geleden vond in Nederland geen monitoring plaats van het dierenleven in tuinen. Op 21 maart 2015 startten Vogelbescherming Nederland, Sovon, De Vlinderstichting, RAVON, De Zoogdiervereniging, FLORON en EIS Kenniscentrum Insecten daarom een nieuw project: de Jaarrond Tuintelling. Met als doel om gegevens te verzamelen van het dieren- en plantenleven in tuinen en antwoord te geven op de volgende vragen: welke soorten leven in tuinen, in welke aantallen door het jaar heen en wat is de trend over meerdere jaren? Inmiddels zijn we vijf jaar en vele duizenden deelnemers verder. In vier lezingen komen de resultaten, hoogtepunten, verrassingen en ontdekkingen van vijf jaar tuintelling voorbij.

  Beleef het mee

  Naast lezingen biedt de Landelijke Dag meer. Verschillende natuurorganisaties, uitgeverijen, optiekmerken, kunstenaars en reisorganisaties presenteren zichzelf op de online beursvloer. Hierop is ook makkelijk om contact te leggen met andere bezoekers, of om vragen te stellen aan vogeldeskundigen. Ook kunnen vrijwilligers van Sovon hun vragen kwijt over de verschillende telprojecten.

  Meld je gratis aan

  De Landelijke Dag is voor iedereen toegankelijk. Na aanmelden krijg je vanzelf informatie toegestuurd over hoe je de dag kunt bijwonen. Meld je eenvoudig aan op de website van Sovon.  

  De Landelijke Dag wordt georganiseerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, samen met Vogelbescherming Nederland, de Nederlandse Ornithologische Unie, Jaarrond Tuintelling, Vogelinformatiecentrum Texel en hoofdsponsor Meopta.

  Tekst: Sovon Vogelonderzoek NederlandFoto's: Sovon; Piet Munsterman, Saxifraga