• Ernst biodiversiteitscrisis wordt onderschat

  Door Ruud van Cuijk, 2019-11-28 19:52:17
  Vogelbescherming Nederland 27-NOV-2019 - Zo’n twee jaar geleden ging er een schok door ons land. Elkaar opvolgende rapporten confronteerden ons hard met de alarmerende achteruitgang van insecten. Het is niet verwonderlijk dat de Rode lijst van bedreigde vogels in Nederland tegelijkertijd langer werd.
  Lees verder

  Benut stikstof crisis als kans voor ??

  Door Ruud van Cuijk, 2019-10-05 21:15:00, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-10-05 21:17:01
  Benut stikstof crisis als kans voor natuur en alle Nederlanders De natuur en milieufederaties, De Vlinderstichting, FLORON, Greenpeace, IUCN, IVN, Landschappen.nl, Milieudefensie, Natuur en Milieu, Natuurmonumenten, Soorten NL, Stichting RAVON, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds 4-OKT-2019 - Veertien Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties reageren in een open brief op de stikstofcrisis. Er is een probleem, maar nu is ook het moment om samen te werken aan een oplossing.
  Lees verder

  Zaadbommen zijn erg populair

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-10 15:48:27
  Zondag 8 september 2019 | BNNVARA | Vroege Vogels Zaadbommen met wilde bloemen zijn erg populair. Maar nu zijn de bolletjes met zaden helemaal niet zo goed als we denken omdat ze vaak een verkeerd zadenmengsel bevatten.
  Lees verder

  Natuurherstel Brouwketel (Zwartven)

  Door Ruud van Cuijk, 2019-08-09 21:28:58
  In augustus 2019 start Brabants Landschap met natuurherstel van het deelgebied Brouwketel in natuurgebied Zwartven in Hooge Mierde. De “venachtige laagte” wordt weer ontgraven en de steilranden naar het omliggende bos worden meer vloeiend gemaakt voor heideontwikkeling. Planten- en diersoorten die van deze maatregelen kunnen profiteren zijn kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw, vinpootsalamander, rugstreeppad en venwitsnuitlibel.
  Lees verder

  Kruidenrijk grasland

  Door Ruud van Cuijk, 2019-06-05 22:28:33, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-06-05 22:44:38
  MAAR OOK GOED VOOR KOE, BOER EN BIODIVERSITEIT Kruidenrijk grasland is al jaren geleden verdwenen uit ons landschap. Toch zijn kruiden essentieel voor koeien en biodiversiteit. Kort na de 2e Wereldoorlog stonden er zeker meer dan 25 soorten grassen en kruiden in onze weilanden en nu raaigras waar je 5 tot hooguit 10 soorten aantreft. Het verdwijnen van de kruiden uit onze graslanden heeft natuurlijk alles te maken met intensivering van ons grasland gebruik. De bloemrijke weiden zijn verdwenen en daarmee ook de insecten en de (weide)vogels die daarvan leven.
  Lees verder

  De Hilver: thuishaven voor bijzondere soorten

  Door Ruud van Cuijk, 2019-04-22 09:48:58
  Provincie Noord-Brabant 22-APR-2019 - Langs De Reusel tussen Diessen en Moergestel ligt een uniek, nieuw natuurgebied. Wat decennialang landbouwgebied was, is nu met meer dan 700 hectare het grootste natuurontwikkelingsgebied van het Natuurnetwerk Brabant. De Hilver, ook wel de Nieuwe Reuselbeemden genoemd, is dé hotspot voor weidevogels en andere bijzondere soorten.
  Lees verder

  NLdoet 2019 Bijenhotel

  Door Ruud van Cuijk, 2019-03-16 15:00:15, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-11-17 15:03:45
  Ook Natuur en (weidevogel)vereniging Reusel de Mierden was op zaterdag 16 maart 2019 present tijdens NLdoet met als thema "Wilde Bijen". De weergoden waren ons gunstig gezind en ons Bijenhotel kon geplaatst worden aan het Patrijzenproject aan de Raamloop in Reusel. Dit werd gedaan met hulp van onze wethouder (1e loco-burgemeester) Peter van de Noort, die op zijn beurt nog 4 ambtenaren had gestrikt om mee te helpen samen met dertien leden van de werkgroep Patrijzenproject. Lenie en Jos van onze vereniging zorgden voor koffie en een lunch. Een geslaagd project, iedereen bedankt voor zijn inzet, tot volgend jaar.
  Lees verder

  Hou van natuur en landschap

  Door Ruud van Cuijk, 2019-02-11 18:07:43
  Verkiezingsprogramma De Dommel Water Natuurlijk is de grootste fractie in het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel. Doelen uit ons verkiezingsprogramma 2015-2019 zijn terug te vinden in het ‘Bestuursakkoord ‘samen aan het werk‘. Ook via moties, bestuurlijke vragen en andere acties, werken wij aan de realisatie van onze doelen. Een overzicht van onze behaalde resultaten in de afgelopen 4 jaar vindt u onder Successen.
  Lees verder

  Rode Krulhaarkelkzwam

  Door Ruud van Cuijk, 2019-02-08 09:57:09, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-02-08 10:03:09
  Het verschil tussen de Rode kelkzwam en de Rode Krulhaarkelkzwam Nederlandse Mycologische Vereniging 5-MRT-2014 - Kelkzwammen behoren tot de bekendste winterpaddenstoelen vanwege hun bonte verschijning. In Europa komen vier soorten kelkzwammen voor, waarvan twee in Nederland, namelijk de Rode kelkzwam en de Rode Krulhaarkelkzwam. Deze twee soorten zijn in het veld echter niet met zekerheid van elkaar te onderscheiden.
  Lees verder

  Samen voor Biodiversiteit

  Door Ruud van Cuijk, 2018-12-19 16:03:19, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2018-12-19 16:05:05
  Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland: samen natuurverlies ombuigen naar herstel.
  Lees verder
  << Prev.1 | 2 | 3 |