• Kleinschalige akkers voor de patrijs werken

  Door Ruud van Cuijk, 2020-02-14 11:47:41
  Provincie Overijssel 13-FEB-2020 - De toenemende versnippering van het leefgebied van de Patrijs in het Vechtpark bij Hardenberg was voor gemeente, provincie, Waterschap, Vogelwerkgroep IVN, Vogelbescherming en de agrarische natuurvereniging aanleiding om aan tafel te gaan zitten. Ze legden een aantal kleinschalige akkers aan om de biodiversiteit te vergroten en het leefgebied van de Patrijs te verbeteren. En het werkt!
  Lees verder

  Patrijs is de barometer van het boerenland

  Door Ruud van Cuijk, 2019-11-29 18:30:44
  Woensdag 27 november stond in het teken van de patrijs. Een landelijke dag waar ruim 200 boeren, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen op af kwamen. Met als doel: kennisdeling over deze akkervogel om lokale initiatieven verder te helpen. Nooit eerder werd een hele dag gewijd aan de patrijs. De organisatie van deze dag bij Hogeschool van Hall Larenstein in Velp (Gelderland) was in handen van Vogelbescherming Nederland. Brabants Landschap verzorgde twee inhoudelijke workshops en een excursie.
  Lees verder

  Carnavalsbloemenmengsel

  Door Ruud van Cuijk, 2018-12-24 14:10:55
  Inheemse plantensoorten cruciaal voor toename biodiversiteit in bermen 24-DEC-2018 - Voor het vergroten van biodiversiteit in bermen door de aanleg van bloemrijke bermen blijkt de keuze voor inheemse planten cruciaal. De herkomst van een plantensoort is van grote invloed op het aantal soorten dat hiervan gebruik kan maken. Inheemse plantensoorten leveren gemiddeld een grotere bijdrage aan de biodiversiteit dan exoten.
  Lees verder

  Puur Natuur

  Door Ruud van Cuijk, 2018-11-26 15:54:11, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2018-11-26 16:21:46
  Prijsvraag Natuur in Eigen Hand. Tijdens de bijeenkomst Natuur in Eigen Hand in januari 2018 heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant driemaal 5.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor concrete plannen die tot doel hebben om nieuwe natuur in de eigen leefomgeving te realiseren. Het Groen Ontwikkelfonds heeft 26 plannen ontvangen, waarvan er uiteindelijk 3 zijn beloond.
  Lees verder

  Patrijzen project 2014

  Door Piet Peijs, 2014-05-05 17:35:57, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2018-11-24 21:24:20
  De afgelopen veertig jaar is het aantal patrijzen in Nederland met ruim 95 procent afgenomen. De overgebleven patrijzen zitten vooral in de akkergebieden in Brabant en Limburg. De voornaamste oorzaak van deze sterke daling is de manier waarop momenteel het boerenbedrijf gerund wordt (grootschalig) en de hierop geteelde gewassen (ontbreken van biodiversiteit). Om te voorkomen dat de vogel helemaal uit Nederland verdwijnt, riepen Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland 2013 uit tot het Jaar van de Patrijs. In dat kader heeft Brabants Landschap een achttal natuurorganisaties benaderd, waaronder Werkgroep Weidevogelbescherming Reusel–De Mierden, om te onderzoeken of er enkele gebieden kunnen worden ingericht voor de patrijs.
  Lees verder
  1 |