• << Terug

    Puur Natuur

    Door Ruud van Cuijk, 2018-11-26 15:54:11, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2018-11-26 16:21:46
    Prijsvraag Natuur in Eigen Hand. Tijdens de bijeenkomst Natuur in Eigen Hand in januari 2018 heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant driemaal 5.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor concrete plannen die tot doel hebben om nieuwe natuur in de eigen leefomgeving te realiseren. Het Groen Ontwikkelfonds heeft 26 plannen ontvangen, waarvan er uiteindelijk 3 zijn beloond.

    Het project Struweelsloten in Reusel-De Mierden, waarbij op boerenland voor een deel het coulisselandschap wordt teruggebracht om zorg te dragen voor schuil-, broed- en foerageergelegenheid voor onder andere de patrijs: het projectplan

    Inmiddels zijn de struweelsloten gerealiseerd. Weidevogelvereniging Reusel-De Mierden heeft drie “eilandjes” gemaakt, variërend in lengte en doorsnee.  In de sloot met de grootste diameter heeft tijdens de droge zomer 2018 weliswaar water, maar de begroeiing met struweel heeft het niet overleefd. De weidevogelvereniging gaat daarom opnieuw aanplanten.