• << Terug

  Patrijzen project 2014

  Door Piet Peijs, 2014-05-05 17:35:57, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2018-11-24 21:24:20
  De afgelopen veertig jaar is het aantal patrijzen in Nederland met ruim 95 procent afgenomen. De overgebleven patrijzen zitten vooral in de akkergebieden in Brabant en Limburg. De voornaamste oorzaak van deze sterke daling is de manier waarop momenteel het boerenbedrijf gerund wordt (grootschalig) en de hierop geteelde gewassen (ontbreken van biodiversiteit). Om te voorkomen dat de vogel helemaal uit Nederland verdwijnt, riepen Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland 2013 uit tot het Jaar van de Patrijs. In dat kader heeft Brabants Landschap een achttal natuurorganisaties benaderd, waaronder Werkgroep Weidevogelbescherming Reusel–De Mierden, om te onderzoeken of er enkele gebieden kunnen worden ingericht voor de patrijs.

  Inventarisatie

  In samenwerking met Wildbeheereenheid Reusel en Pieter Wouters van Vogelwerkgroep De Kempen heeft onze vereniging de populatie patrijzen in Reusel onderzocht. De hoogste populatie werd aangetroffen in het gebied Rouwenbogt-Noord, een locatie die sinds een aantal jaar is aangemerkt als ecologische verbindingszone (EVZ), in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling rondom bedrijventerrein De Kleine Hoeven. In dit gebied zijn bovendien nog delen van het oorspronkelijke kleinschalige cultuurlandschap te herkennen: de natuurlijke habitat van de patrijs. Beekdalen, zoals hier die van de Raamloop en de Rouwenbogtloop, kennen een hoge biodiversiteit, vanwege de grote variëteit aan omringende landschappen en biotopen. Hetzelfde geldt voor de oude zandverstuivingen, de overgang van beekdal naar hogere zandgrond, waarop vanaf de middeleeuwen kleinschalige cultuurlandschappen ontstonden, gekenmerkt door talrijke houtwallen, houtsingels, slootjes, poelen en bosjes.

  (Bijeenkomst met belanghebbenden januari 2014)


  Planten en dieren hebben zich altijd aangepast aan veranderende omstandigheden, maar de afgelopen decennia gingen de ontwikkelingen voor een groot aantal planten en dieren letterlijk in een moordtempo. De sterke daling van de populatie patrijzen binnen ons land is hier slechts een voorbeeld van. Door de schaalvergroting in de landbouw is het natuurlijke leefgebied van de patrijs, het akkerlandschap, de afgelopen veertig jaar flink uitgekleed geraakt.  Hagen en struiken die vroeger de kleinere percelen doorkruisten en omlijstten zijn verdwenen - en daarmee nestgelegenheid en dekking voor de patrijs. Doordat gewassen tegenwoordig beter worden beschermd, is het aantal akkeronkruiden en hierop levende insecten afgenomen, een belangrijke voedselbron voor patrijzenkuikens, geminimaliseerd.

  Klik op onderstaande links voor de plattegrond en het complete draaiboek

  140117_schets_rouwbogt_patrijs_5.pdf

  Patrijs Draaiboek 5 motivatie - definitief.pdf