• << Terug

  Geef nestplekken van gierzwaluwen door

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-12 22:05:47
  Vogelbescherming Nederland 11-MEI-2021 - Als je boven je hoofd weer het gierende geluid van de gierzwaluw hoort, weet je dat de zomer is begonnen. De vogel, herkenbaar aan zijn sikkelvormige vleugels, broedt in onze gebouwen en huizen. Om een beter beeld van de nestplaatsen te krijgen, vragen Vogelbescherming Nederland en Waarneming.nl aan heel Nederland hulp. Geef van half mei tot eind juli de nestplaatsen door via waarneming.nl.

  Gierzwaluwen broeden in Nederland enkel in gebouwen. Dat is dan ook dé plek om een nestplaats te ontdekken. Maar door het steeds beter isoleren van onze huizen verdwijnen deze nestplaatsen. Dat is lastig, want gierzwaluwen zijn erg honkvast. Ondanks dat ze duizenden kilometers per jaar vliegen, keren ze elke zomer naar dezelfde plaats terug.

  Gierzwaluw (Bron: Harvey van Diek)

  "Om ervoor te zorgen dat gierzwaluwen plekken houden om te broeden, moet er tijdens renovaties rekening gehouden worden met de beschermde gierzwaluwnesten. Om de nestplaatsen in kaart te brengen wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd. Maar er is nog veel onbekend over de nestplaatsen van gierzwaluwen. En veel mensen weten niet eens dat deze bijzondere vogels onder hun dak broeden. Daarom vragen we iedereen deze zomer om uit te kijken naar de gierzwaluwen en door te geven waar ze nestelen", aldus Femke Jochems van Vogelbescherming Nederland. "Zo krijgen we een completer beeld van gierzwaluwen die in Nederlandse steden en dorpen leven. Hoe meer nesten bekend zijn, hoe makkelijker het is om ze tijdens renovatie te beschermen."

  Gierzwaluwen verlaten de lucht alleen om te broeden (Bron: Eindredactie België)

  Meedoen is eenvoudig

  Om mee te tellen hoef je geen doorgewinterde vogelaar te zijn. Het is vooral belangrijk dat je de lucht afspeurt op zoek naar de gierzwaluw en in de gaten houdt onder welke dakpan of in welke neststeen de vogel naar binnen vliegt. Ook holle goten, kantpannen of dakbekistingen zijn favoriete nestlocaties. Maar let op, een gierzwaluw is geen standaard vogel. Slapen, eten en paren, dat doet de gierzwaluw in de lucht. De jongen worden vaak maar één keer per dag gevoerd, net na zonsondergang. Zeker in de periode van begin juni tot eind juli is de kans dan dus het grootst om gierzwaluwen bij het nest te zien. Let op laag rondvliegende en gierende zwaluwen, die nestelen waarschijnlijk. En regent het een paar dagen? Dan is de gierzwaluw gevlogen. Ga dan weer op zoek als de zon weer een paar dagen achtereen schijnt.

  Gierzwaluw (Bron: Hans Peeters)

  Je mag locaties als nestplaats doorgeven wanneer je ziet dat een gierzwaluw daadwerkelijk een invliegopening in gaat, als je roepende vogels of piepende jongen hoort op de plek waar je denk dat het nest zich bevindt en ook als je duidelijk ‘groeiende’ gierzwaluwpoepsporen ziet onder het nest.

  Geef je waarnemingen door via waarneming.nl/events/gierzwaluwnest.

  Aan het einde van de zomer laten Vogelbescherming Nederland en Waarneming.nl weten hoeveel gierzwaluwnestplaatsen er geteld zijn.

  Tekst: Vogelbescherming Nederland
  Foto's: Harvey van Diek; Eindredactie België; Hans Peeters