• Kievit boegbeeld voor vergroening melkveehouderij

  Door Ruud van Cuijk, 2020-09-10 21:39:00
  Bron: "De Boerderij" Er is een nieuw EU-landbouwbeleid in de maak, dat vergroening wil stimuleren. In pilots zoeken boeren in de praktijk hoe dat het beste kan. In de kop van Overijssel gaat het om weidevogels. Het agrarisch collectief leidt de pilot De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij. De pilot moet uittesten hoe vergroeningsmaatregelen het broedgebied van de kievit kunnen verbeteren, zodat die later in het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunnen worden toegepast. Het gaat in de pilot om maatregelen als kruidenrijke stroken/randen en een aangepast bemestingsregime. Uitgangspunt is het vergroten van de biodiversiteit. Projectleider Esther Graaskamp: “We hebben een werkgroep opgericht met mensen met een diverse achtergrond om invulling te geven aan de pilot. Er zaten boeren in, maar ook een Kievitkenner en een GLB-deskundige.”
  Lees verder

  Jonge Kievitkuikens gered

  Door Ruud van Cuijk, 2020-04-27 14:36:43, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-04-27 14:53:01
  Zondag 26 april 2020, werden in Hooge Mierde, aan de Lemenweg door een 12 jarig meisje, twee Kievit kuikens gered uit een diepe sloot. Zij bedacht zich geen moment, deed haar schoenen uit en redde de twee kuikens van de verdrinkingsdood.
  Lees verder

  Eindrapportage Jaar van de Kievit

  Door Ruud van Cuijk, 2020-03-06 11:51:54
  Kern van het onderzoek was het testen van de effecten van twee, veel toegepaste beheersmaatregelen om de overleving van kuikens te vergroten: - grasland: kruidenrijke randen in combinatie met een (tijdelijk) verhoogd slootpeil; - maisland: uitgestelde bewerking in combinatie met een braakstrook. In de afgelopen acht maanden zijn alle resultaten op een rij gezet en geanalyseerd. De resultaten staan uitgebreid beschreven in bijgaand rapport. Dit sturen we bij deze per e-mail aan alle Jaar van de Kievitvrijwilligers waarvan we over het mailadres beschikken.
  Lees verder

  25 jaar weide- en akkervogelbescherming

  Door Ruud van Cuijk, 2020-02-20 20:10:19
  Op woensdag 19 februari werd in het Provinciehuis de jaaravond vrijwillige weide- en weidevogelbescherming gehouden. Bijna 350 vrijwilligers, boeren en andere betrokken waren aanwezig. Traditiegetrouw werd op de prestaties van het afgelopen jaar teruggeblikt en op het komende seizoen vooruitgekeken. De provinciale jaaravond in het Provinciehuis is een belangrijk contactmoment en tevens de aftrap van het beschermingsseizoen 2020.
  Lees verder

  Wulp verdwijnt op steeds meer plaatsen

  Door Ruud van Cuijk, 2020-02-14 20:26:36
  Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogelbescherming Nederland 14-FEB-2020 - Voor Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland was 2019 het Jaar van de Wulp. De extra aandacht voor de grootste steltloper van Europa leidde vooral tot extra zorgen: de soort verdween uit de meeste natuurgebieden en heeft het ook op het boerenland en de Waddeneilanden moeilijk.
  Lees verder

  Maatregelen Kieviten documenten 2020

  Door Ruud van Cuijk, 2020-01-31 11:56:39, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-02-02 21:39:51
  Documenten 'Kansen voor de kievit' 2020, het Coördinatiepunt Landschapsbeheer voert een uniek project uit, waarbij wordt gekeken welke maatregelen ter bescherming van kieviten effectief zijn.
  Lees verder

  Weidevogel nesten vinden

  Door Ruud van Cuijk, 2020-01-31 11:51:32, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-01-31 11:52:32
  De kievit is de talrijkste weidevogel in onze provincie. In het voorjaar buitelen ze luid roepend boven de nog kale akkers om hun territorium te verdedigen. Als eerste weidevogel leggen ze hun eieren in een vrijwel kaal nestje op de grond. Beschermen van de legsels is noodzakelijk omdat in deze perioden veel bewerkingen plaatsvinden zoals ploegen, eggen, mesten en zaaien. Eenmaal uitgekomen zoeken jonge kievit pullen akkerranden of kort (beweid) grasland op om in op te groeien.
  Lees verder

  Een bijzonder legsel van een Scholekster

  Door Ruud van Cuijk, 2019-05-04 12:23:46, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-05-10 19:49:00
  In een tuin in Friesland vond de eigenaresse tot haar verbazing een broedende Scholekster in haar achtertuin. De Scholekster vond het grind rond een geplante rooie Beuk wel een lekker plekje. Maar helaas het nest werd leeggeroofd. Niets werd meer teruggevonden, wie was nu de dader??
  Lees verder

  De scholekster: onze nieuwe stadsvogel?

  Door Ruud van Cuijk, 2019-05-02 22:44:02
  Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) 2-APR-2019 - Het gaat slecht met de scholekster in Nederland: het broedsucces aan de kust en in weilanden is zo laag dat de populatie sterk afneemt. Wel broeden scholeksters steeds vaker in de stad. Maar daar zijn nieuwe bedreigingen, en over deze nieuwe manier van broeden is nog te weinig bekend. Daarom begint de Stichting Onderzoek Scholekster een nieuw ‘citizen science’ onderzoek: Scholeksterophetdak.nl.
  Lees verder

  Wie is de Wulp?

  Door Ruud van Cuijk, 2019-04-19 21:55:34, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-04-19 21:56:46
  Vogelbescherming Nederland 16-APR-2019 - Hij is nog niet zo bekend als de roodborst: de wulp. Daar moet maar eens verandering in komen, want deze vriendelijke kromsnavel is het meer dan waard. En waarom is die snavel krom?!
  Lees verder
  << Prev.1 | 2 | 3 | Next >>