• Drone vliegen voor Weidevogels

  Door Ruud van Cuijk, 2021-04-19 19:05:31, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2021-04-19 19:07:31
  Met zijn vliegende vriend schiet Ton weidevogels te hulp Provincie Noord-Brabant 19-APR-2021 - Het aantal weidevogels gaat ontzettend hard achteruit, constateert Ton Hannink tot zijn spijt. Gelukkig wordt er sinds enkele jaren letterlijk hulp ingevlogen: een drone vergemakkelijkt het zoeken naar nesten op het boerenland. De Drunenaar is een van de drie ‘drone-piloten’ bij Brabants Landschap. “Dit werk draagt eraan bij dat we een redelijk aantal jonge weidevogels toch groot krijgen.”
  Lees verder

  Basiscursus weidevogelbescherming online

  Door Ruud van Cuijk, 2021-04-08 08:25:12
  Elk jaar voor aanvang van het broedseizoen wordt in Oost, West en Midden-Brabant de basiscursus weidevogelbescherming georganiseerd. Uiteraard was ook dat in 2020 vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. Gelukkig bood de digitale techniek uitkomst en kon de 3-delige cursus door nieuwe vrijwilligers én ‘opfrissers’ online worden gevolgd. In het eerste deel kwamen de problematiek en de achteruitgang van de weidevogelpopulatie uitgebreid aan de orde. In het tweede deel ging het om soortherkenning en gedrag, waarna op de laatste avond het zoeken en vinden van de legsels en de beschermingstechnieken aan de beurt kwamen.
  Lees verder

  Om grutto te redden

  Door Ruud van Cuijk, 2020-11-21 15:27:59, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-11-21 15:33:52
  Om grutto te redden is de aanval de laatste verdediging Vogelbescherming Nederland 20-NOV-2020 - De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland aankoerst op lege weilanden zonder weidevogels. De grutto, onze nationale vogel, dreigt uit ons land te verdwijnen. Overheden, Rijk en provincie moeten nu aan de slag. Stevige maatregelen en extra middelen zijn nu nodig. Dat staat in het Aanvalsplan grutto dat woensdag werd aangeboden aan minister van Landbouw Carola Schouten.
  Lees verder

  Plasdras voor weidevogels moet beter

  Door Ruud van Cuijk, 2020-11-10 17:10:34
  Kennisnetwerk OBN 10-NOV-2020 - Het principe greppel-plasdras werkt nog niet zo goed als gehoopt. Weidevogels worden er wel door aangetrokken, maar ze krijgen nog steeds weinig jongen groot. Geen groei van de populatie dus. Een beter beheer van de plasdraspercelen, met een licht gewas in de plasdras en hoge en dichte groei eromheen, kan wellicht voor verbetering zorgen.
  Lees verder

  Nieuw overzicht boerenlandvogels

  Door Ruud van Cuijk, 2020-11-02 18:53:13
  Nieuw overzicht boerenlandvogels schetst treurig beeld Sovon Vogelonderzoek Nederland 31-OKT-2020 - De nieuwe Boerenlandvogelbalans laat zien dat vogels van het open boerenland, zoals de grutto en de patrijs, sinds 1990 met bijna zeventig procent afnamen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel.
  Lees verder

  Probleem predatie weidevogels vraagt om maatwerk

  Door Ruud van Cuijk, 2020-10-11 11:16:07
  Sovon Vogelonderzoek Nederland 11-OKT-2020 - Vossen die eieren uit een nest roven, of een reiger die er met een jong kuiken vandoor gaat. Voor weidevogels hoort de dreiging van roofdieren bij het leven. Alleen lijkt het er op dat de predatie onder weidevogels al tientallen jaren toeneemt. Draagt dat bij aan de sterke achteruitgang van weidevogels in Nederland? Onderzoekers van Sovon zetten de feiten op een rijtje.
  Lees verder

  Kievit boegbeeld voor vergroening melkveehouderij

  Door Ruud van Cuijk, 2020-09-10 21:39:00
  Bron: "De Boerderij" Er is een nieuw EU-landbouwbeleid in de maak, dat vergroening wil stimuleren. In pilots zoeken boeren in de praktijk hoe dat het beste kan. In de kop van Overijssel gaat het om weidevogels. Het agrarisch collectief leidt de pilot De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij. De pilot moet uittesten hoe vergroeningsmaatregelen het broedgebied van de kievit kunnen verbeteren, zodat die later in het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunnen worden toegepast. Het gaat in de pilot om maatregelen als kruidenrijke stroken/randen en een aangepast bemestingsregime. Uitgangspunt is het vergroten van de biodiversiteit. Projectleider Esther Graaskamp: “We hebben een werkgroep opgericht met mensen met een diverse achtergrond om invulling te geven aan de pilot. Er zaten boeren in, maar ook een Kievitkenner en een GLB-deskundige.”
  Lees verder

  Eindrapportage Jaar van de Kievit

  Door Ruud van Cuijk, 2020-03-06 11:51:54
  Kern van het onderzoek was het testen van de effecten van twee, veel toegepaste beheersmaatregelen om de overleving van kuikens te vergroten: - grasland: kruidenrijke randen in combinatie met een (tijdelijk) verhoogd slootpeil; - maisland: uitgestelde bewerking in combinatie met een braakstrook. In de afgelopen acht maanden zijn alle resultaten op een rij gezet en geanalyseerd. De resultaten staan uitgebreid beschreven in bijgaand rapport. Dit sturen we bij deze per e-mail aan alle Jaar van de Kievitvrijwilligers waarvan we over het mailadres beschikken.
  Lees verder

  Wulp verdwijnt op steeds meer plaatsen

  Door Ruud van Cuijk, 2020-02-14 20:26:36
  Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogelbescherming Nederland 14-FEB-2020 - Voor Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland was 2019 het Jaar van de Wulp. De extra aandacht voor de grootste steltloper van Europa leidde vooral tot extra zorgen: de soort verdween uit de meeste natuurgebieden en heeft het ook op het boerenland en de Waddeneilanden moeilijk.
  Lees verder

  Maatregelen Kieviten documenten 2020

  Door Ruud van Cuijk, 2020-01-31 11:56:39, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-02-02 21:39:51
  Documenten 'Kansen voor de kievit' 2020, het Coördinatiepunt Landschapsbeheer voert een uniek project uit, waarbij wordt gekeken welke maatregelen ter bescherming van kieviten effectief zijn.
  Lees verder
  1 | 2 | Next >>