• Veel animo bij boeren voor ANLb

  Door Ruud van Cuijk, 2021-05-20 07:23:22, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2021-05-20 07:24:58
  Veel animo bij boeren voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer BIJ12 17-MEI-2021 - Het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een belangrijk instrument voor boeren en provincies om biodiversiteit en waterkwaliteit in het landelijk gebied te verbeteren. Er is veel belangstelling bij boeren om mee te doen. Toch is het nog te vroeg om harde conclusies te trekken over de ecologische effectiviteit, zo blijkt uit een evaluatie.
  Lees verder

  Drone vliegen voor Weidevogels

  Door Ruud van Cuijk, 2021-04-19 19:05:31, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2021-04-19 19:07:31
  Met zijn vliegende vriend schiet Ton weidevogels te hulp Provincie Noord-Brabant 19-APR-2021 - Het aantal weidevogels gaat ontzettend hard achteruit, constateert Ton Hannink tot zijn spijt. Gelukkig wordt er sinds enkele jaren letterlijk hulp ingevlogen: een drone vergemakkelijkt het zoeken naar nesten op het boerenland. De Drunenaar is een van de drie ‘drone-piloten’ bij Brabants Landschap. “Dit werk draagt eraan bij dat we een redelijk aantal jonge weidevogels toch groot krijgen.”
  Lees verder

  Basiscursus weidevogelbescherming online

  Door Ruud van Cuijk, 2021-04-08 08:25:12
  Elk jaar voor aanvang van het broedseizoen wordt in Oost, West en Midden-Brabant de basiscursus weidevogelbescherming georganiseerd. Uiteraard was ook dat in 2020 vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. Gelukkig bood de digitale techniek uitkomst en kon de 3-delige cursus door nieuwe vrijwilligers én ‘opfrissers’ online worden gevolgd. In het eerste deel kwamen de problematiek en de achteruitgang van de weidevogelpopulatie uitgebreid aan de orde. In het tweede deel ging het om soortherkenning en gedrag, waarna op de laatste avond het zoeken en vinden van de legsels en de beschermingstechnieken aan de beurt kwamen.
  Lees verder

  Jaaravond weide- en akkervogelbescherming 2021

  Door Ruud van Cuijk, 2021-02-18 18:58:27, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2021-04-08 08:40:34
  Jaaravond weide- en akkervogelbescherming 03-03-2021 Online jaaravond 2021 terug te zien bij lees verder.
  Lees verder

  Schouten moet met grutto aan de slag

  Door Ruud van Cuijk, 2020-12-02 12:16:54
  Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het Aanvalsplan Grutto, dat de achteruitgang van deze vogel in Nederland moet stoppen. De Kamer eist dat de minister nog dit jaar laat weten hoe ze dat plan gaat uitvoeren.
  Lees verder

  Het mestbeleid lijkt geen effect

  Door Ruud van Cuijk, 2020-12-02 12:14:09
  (Bron: melkvee.nl) Het mestbeleid lijkt geen effect te hebben op voedsel voor weidevogels Uit een verkennend onderzoek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat het mestbeleid een effect heeft op regenwormen die als voedsel dienen voor weidevogels. Er is echter weinig systematisch onderzoek gedaan waardoor CDM de aanbeveling doet meer te monitoren.
  Lees verder

  Om grutto te redden

  Door Ruud van Cuijk, 2020-11-21 15:27:59, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-11-21 15:33:52
  Om grutto te redden is de aanval de laatste verdediging Vogelbescherming Nederland 20-NOV-2020 - De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland aankoerst op lege weilanden zonder weidevogels. De grutto, onze nationale vogel, dreigt uit ons land te verdwijnen. Overheden, Rijk en provincie moeten nu aan de slag. Stevige maatregelen en extra middelen zijn nu nodig. Dat staat in het Aanvalsplan grutto dat woensdag werd aangeboden aan minister van Landbouw Carola Schouten.
  Lees verder

  Plasdras voor weidevogels moet beter

  Door Ruud van Cuijk, 2020-11-10 17:10:34
  Kennisnetwerk OBN 10-NOV-2020 - Het principe greppel-plasdras werkt nog niet zo goed als gehoopt. Weidevogels worden er wel door aangetrokken, maar ze krijgen nog steeds weinig jongen groot. Geen groei van de populatie dus. Een beter beheer van de plasdraspercelen, met een licht gewas in de plasdras en hoge en dichte groei eromheen, kan wellicht voor verbetering zorgen.
  Lees verder

  Nieuw overzicht boerenlandvogels

  Door Ruud van Cuijk, 2020-11-02 18:53:13
  Nieuw overzicht boerenlandvogels schetst treurig beeld Sovon Vogelonderzoek Nederland 31-OKT-2020 - De nieuwe Boerenlandvogelbalans laat zien dat vogels van het open boerenland, zoals de grutto en de patrijs, sinds 1990 met bijna zeventig procent afnamen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel.
  Lees verder

  Probleem predatie weidevogels vraagt om maatwerk

  Door Ruud van Cuijk, 2020-10-11 11:16:07
  Sovon Vogelonderzoek Nederland 11-OKT-2020 - Vossen die eieren uit een nest roven, of een reiger die er met een jong kuiken vandoor gaat. Voor weidevogels hoort de dreiging van roofdieren bij het leven. Alleen lijkt het er op dat de predatie onder weidevogels al tientallen jaren toeneemt. Draagt dat bij aan de sterke achteruitgang van weidevogels in Nederland? Onderzoekers van Sovon zetten de feiten op een rijtje.
  Lees verder
  1 | 2 | 3 | Next >>