• Schouten moet met grutto aan de slag

  Door Ruud van Cuijk, 2020-12-02 12:16:54
  Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het Aanvalsplan Grutto, dat de achteruitgang van deze vogel in Nederland moet stoppen. De Kamer eist dat de minister nog dit jaar laat weten hoe ze dat plan gaat uitvoeren.
  Lees verder

  Het mestbeleid lijkt geen effect

  Door Ruud van Cuijk, 2020-12-02 12:14:09
  (Bron: melkvee.nl) Het mestbeleid lijkt geen effect te hebben op voedsel voor weidevogels Uit een verkennend onderzoek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat het mestbeleid een effect heeft op regenwormen die als voedsel dienen voor weidevogels. Er is echter weinig systematisch onderzoek gedaan waardoor CDM de aanbeveling doet meer te monitoren.
  Lees verder

  Om grutto te redden

  Door Ruud van Cuijk, 2020-11-21 15:27:59, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-11-21 15:33:52
  Om grutto te redden is de aanval de laatste verdediging Vogelbescherming Nederland 20-NOV-2020 - De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland aankoerst op lege weilanden zonder weidevogels. De grutto, onze nationale vogel, dreigt uit ons land te verdwijnen. Overheden, Rijk en provincie moeten nu aan de slag. Stevige maatregelen en extra middelen zijn nu nodig. Dat staat in het Aanvalsplan grutto dat woensdag werd aangeboden aan minister van Landbouw Carola Schouten.
  Lees verder

  Plasdras voor weidevogels moet beter

  Door Ruud van Cuijk, 2020-11-10 17:10:34
  Kennisnetwerk OBN 10-NOV-2020 - Het principe greppel-plasdras werkt nog niet zo goed als gehoopt. Weidevogels worden er wel door aangetrokken, maar ze krijgen nog steeds weinig jongen groot. Geen groei van de populatie dus. Een beter beheer van de plasdraspercelen, met een licht gewas in de plasdras en hoge en dichte groei eromheen, kan wellicht voor verbetering zorgen.
  Lees verder

  Nieuw overzicht boerenlandvogels

  Door Ruud van Cuijk, 2020-11-02 18:53:13
  Nieuw overzicht boerenlandvogels schetst treurig beeld Sovon Vogelonderzoek Nederland 31-OKT-2020 - De nieuwe Boerenlandvogelbalans laat zien dat vogels van het open boerenland, zoals de grutto en de patrijs, sinds 1990 met bijna zeventig procent afnamen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel.
  Lees verder

  Probleem predatie weidevogels vraagt om maatwerk

  Door Ruud van Cuijk, 2020-10-11 11:16:07
  Sovon Vogelonderzoek Nederland 11-OKT-2020 - Vossen die eieren uit een nest roven, of een reiger die er met een jong kuiken vandoor gaat. Voor weidevogels hoort de dreiging van roofdieren bij het leven. Alleen lijkt het er op dat de predatie onder weidevogels al tientallen jaren toeneemt. Draagt dat bij aan de sterke achteruitgang van weidevogels in Nederland? Onderzoekers van Sovon zetten de feiten op een rijtje.
  Lees verder

  Kievit boegbeeld voor vergroening melkveehouderij

  Door Ruud van Cuijk, 2020-09-10 21:39:00
  Bron: "De Boerderij" Er is een nieuw EU-landbouwbeleid in de maak, dat vergroening wil stimuleren. In pilots zoeken boeren in de praktijk hoe dat het beste kan. In de kop van Overijssel gaat het om weidevogels. Het agrarisch collectief leidt de pilot De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij. De pilot moet uittesten hoe vergroeningsmaatregelen het broedgebied van de kievit kunnen verbeteren, zodat die later in het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunnen worden toegepast. Het gaat in de pilot om maatregelen als kruidenrijke stroken/randen en een aangepast bemestingsregime. Uitgangspunt is het vergroten van de biodiversiteit. Projectleider Esther Graaskamp: “We hebben een werkgroep opgericht met mensen met een diverse achtergrond om invulling te geven aan de pilot. Er zaten boeren in, maar ook een Kievitkenner en een GLB-deskundige.”
  Lees verder

  Jonge Kievitkuikens gered

  Door Ruud van Cuijk, 2020-04-27 14:36:43, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2020-04-27 14:53:01
  Zondag 26 april 2020, werden in Hooge Mierde, aan de Lemenweg door een 12 jarig meisje, twee Kievit kuikens gered uit een diepe sloot. Zij bedacht zich geen moment, deed haar schoenen uit en redde de twee kuikens van de verdrinkingsdood.
  Lees verder

  Eindrapportage Jaar van de Kievit

  Door Ruud van Cuijk, 2020-03-06 11:51:54
  Kern van het onderzoek was het testen van de effecten van twee, veel toegepaste beheersmaatregelen om de overleving van kuikens te vergroten: - grasland: kruidenrijke randen in combinatie met een (tijdelijk) verhoogd slootpeil; - maisland: uitgestelde bewerking in combinatie met een braakstrook. In de afgelopen acht maanden zijn alle resultaten op een rij gezet en geanalyseerd. De resultaten staan uitgebreid beschreven in bijgaand rapport. Dit sturen we bij deze per e-mail aan alle Jaar van de Kievitvrijwilligers waarvan we over het mailadres beschikken.
  Lees verder

  25 jaar weide- en akkervogelbescherming

  Door Ruud van Cuijk, 2020-02-20 20:10:19
  Op woensdag 19 februari werd in het Provinciehuis de jaaravond vrijwillige weide- en weidevogelbescherming gehouden. Bijna 350 vrijwilligers, boeren en andere betrokken waren aanwezig. Traditiegetrouw werd op de prestaties van het afgelopen jaar teruggeblikt en op het komende seizoen vooruitgekeken. De provinciale jaaravond in het Provinciehuis is een belangrijk contactmoment en tevens de aftrap van het beschermingsseizoen 2020.
  Lees verder
  1 | 2 | 3 | Next >>