• << Terug

    Eindrapportage Jaar van de Kievit

    Door Ruud van Cuijk, 2020-03-06 11:51:54
    Kern van het onderzoek was het testen van de effecten van twee, veel toegepaste beheersmaatregelen om de overleving van kuikens te vergroten: - grasland: kruidenrijke randen in combinatie met een (tijdelijk) verhoogd slootpeil; - maisland: uitgestelde bewerking in combinatie met een braakstrook. In de afgelopen acht maanden zijn alle resultaten op een rij gezet en geanalyseerd. De resultaten staan uitgebreid beschreven in bijgaand rapport. Dit sturen we bij deze per e-mail aan alle Jaar van de Kievitvrijwilligers waarvan we over het mailadres beschikken.

    Rap_2018-27_Jaar-van-de-Kievit_LR.pdf