• << Terug

  Navigeren met vleermuisschermen

  Door Ruud van Cuijk, 2021-04-24 08:54:18, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2021-04-24 10:27:55
  Is het u ook al opgevallen, dat er in onze gemeente op twee plaatsen vleermuisschermen zijn geplaatst, namelijk aan de Langvoort 2a en 4 te Hooge Mierde en aan de Postelseijk 1 te Reusel.

  Hooge Mierde Langvoort

  In verband met uit te voeren sloopwerkzaamheden op beide locaties zijn er monitoringen uitgevoerd op de aanwezigheid van verschillende diersoorten, zoals Uilen, Marterachtigen en Vleermuizen. Dit gebeurd op grond van de Wet Natuurbescherming. Op beide locaties zijn  voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor vleermuizen aangetroffen. Door Gedeputeerde State is voor beide locaties een ontheffing verleend op grond van de Wet Natuurbescherming om toch de werkzaamheden door te laten gaan met de restrictie om beschermende maatregelen te treffen voor de aanwezige vleermuizen.

  Postelsedijk/Sleutelstraat Reusel

  Het plaatsen van vleermuisschermen is zeer belangrijk, zodat de vleermuizen kunnen blijven navigeren op de manier zoals zij dat gewend zijn. De schermen zijn bedoeld als het verlengde van hun bestaande vliegrouten. Het materiaal van het scherm moet dicht genoeg zijn, zodat deze duidelijk te horen zijn door de vleermuizen. De schermen zijn geplaatst na de winterrust van de vleermuizen. Het gaat hierbij om twee type vleermuizen, namelijk gewone Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de Laatvlieger (Eptesicus serotinus). Ook zijn er in Reusel Vleermuiskasten opgehangen bij de firma Huybregts.

  Wilt u het naadje van de kous weten dan zijn beide ontheffingsvergunningen hierbij gevoegd.

  vergunning Langvoort Hooge Mierde.pdf 

  vergunning Postelsedijk Reusel.pdf