• Minder waterkevers en verminderde waterkwaliteit

  Door Ruud van Cuijk, 2020-03-08 16:29:30
  Minder waterkevers en verminderde waterkwaliteit in 2019 volgens Waterdiertjes.nl Wageningen University 6-MRT-2020 - Met meer dan 400 waarnemingen is in 2019 weer volop meegedaan met het inventariseren van de waterkwaliteit via Waterdiertjes.nl. Opvallend: in 2019 zijn op veel minder plekken waterkevers gevonden dan het jaar daarvoor en in meer dan de helft van de wateren was de kwaliteit matig, terwijl in 2018 bijna de helft juist goed scoorde. Stromende wateren hadden gemiddeld gezien de beste waterkwaliteit.
  Lees verder

  Padden en kikkers met herpes

  Door Ruud van Cuijk, 2020-02-26 17:00:43
  Nieuw virus-alert: padden en kikkers met herpes Stichting RAVON 26-FEB-2020 - RAVON doet een oproep om kikkers en padden met mogelijke herpesinfecties te melden. Herpesvirussen kunnen bij zowel mens als dier ziekte veroorzaken. Ook amfibieën, met name kikkers en padden, kunnen gevoelig zijn voor bepaalde herpesvirussen. Ondanks dat dit al sinds de jaren 90 bekend is, is de precieze impact van deze infecties op wilde populaties nagenoeg onbekend.
  Lees verder

  Amfibieëntrek in februari al gestart

  Door Ruud van Cuijk, 2020-02-22 19:28:45
  Stichting RAVON 21-FEB-2020 - In deze zachte winter van 2020 is de amfibieëntrek in februari al lokaal op gang gekomen met twee piekjes rond 1 en 16 februari (zowel padden als salamanders). Het hoogtepunt wordt de komende weken verwacht, de dagelijkse ontwikkelingen zijn te volgen via www.padden.nu. Vorig jaar zijn er 200.000 amfibieën overgezet door de vrijwilligers die de dieren helpen veilig de weg over te steken.
  Lees verder

  Verbod op zonnebaars van kracht

  Door Ruud van Cuijk, 2019-08-20 09:20:29
  Stichting RAVON 15-AUG-2019 - Het pleidooi van RAVON en andere Europese organisaties om te stoppen met het verhandelen van de zonnebaars heeft zijn vruchten afgeworpen. Vanaf 15 augustus 2019 mag de soort niet meer verhandeld en gehouden worden in de Europese Unie.
  Lees verder

  Herstel van de vennen in Noord-Brabant

  Door Ruud van Cuijk, 2019-07-10 19:41:17
  Provincie Noord-Brabant 9-JUL-2019 - Noord-Brabant is een echte vennenprovincie. Met in totaal zeshonderd vennen heeft de provincie een groot deel van de Nederlandse vennen binnen haar grondgebied. Ze vervullen als leefgebied voor veel planten- en diersoorten een belangrijke functie voor de natuur. Daarnaast verfraaien ze het landschap.
  Lees verder

  Impuls voor poelenbeheer werpt zijn vruchten af

  Door Ruud van Cuijk, 2019-04-24 19:30:41, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-04-24 19:31:18
  Stichting RAVON 24-APR-2019 - Poelen zijn belangrijke landschapselementen. Ze zorgen voor variatie in het landschap, waardoor de biodiversiteit in een gebied verhoogd wordt. Goed en tijdig beheer is noodzakelijk, maar blijft vaak achterwege. Met behulp van een interactieve poelenkaart op www.poelen.nu worden terreineigenaren gestimuleerd poelen te onderhouden.
  Lees verder

  Roepende Rugstreeppadden

  Door Ruud van Cuijk, 2019-04-19 21:41:54
  Stichting RAVON 17-APR-2019 - In de tweede helft van april en in mei bereikt de voortplantingsperiode van de Rugstreeppad haar piek. Op warme voorjaarsavonden gonst het geluid van zingende Rugstreeppadden in polderwateren, uiterwaarden, vennen en duinmeertjes. Als je in de avonduren een fietstochtje maakt, kom je al snel grote aantallen Rugstreeppadden tegen. Dat is meteen een uitstekende gelegenheid om de soort te tellen.
  Lees verder

  Hulp gevraagd

  Door Ruud van Cuijk, 2019-02-15 12:13:12
  HULP GEVRAAGD BIJ ONDERZOEK NAAR: Amphibiocystidium infecties bij amfibieën in Nederland. Lees de flyer. Infecties bij kikkers en amfibieën kunt u melden door dit te mailen naar Annemarieke Spitzen (a.spitzen@ravon.nl) en Tariq Stark (tariqstark@hotmail.com) of te bellen naar Tariq Stark 06-34835963/ RAVON: 024-7410600.
  Lees verder

  Padden 2018

  Door Ruud van Cuijk, 2018-12-06 10:11:06
  Meer dan 1,2 miljoen amfibieën overgezet Stichting RAVON 5-DEC-2018 - In heel Nederland worden in het voorjaar tijdens de amfibieëntrek door honderden vrijwilligers amfibieën de straat overgezet. Hierdoor wordt voorkomen dat ze worden doodgereden. Uit gegevens van Padden.nu blijkt dat in de afgelopen tien jaar meer dan 1,2 miljoen dieren veilig naar de overkant zijn geholpen. De overzetresultaten laten wel zien dat het aantal gewone padden in Nederland afneemt.
  Lees verder

  Poelen.nu 2018

  Door Ruud van Cuijk, 2018-11-21 12:15:14, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2018-12-02 10:46:31
  Poelen zijn belangrijk als leefgebied van o.a. kikkers, salamanders, libellen en waterplanten. Aanleg en goed onderhoud van poelen is dus belangrijk om deze soorten te behouden. Maar hoe leg je een goede poel aan? En wanneer en hoe voer je vervolgens het beheer uit? Op deze website kun je zien hoe je daarbij te werk gaat. “Ook de Natuur- en Weidevogelvereniging Reusel de Mierden houdt zich hier ook mee bezig.”
  Lees verder
  1 | 2 | Next >>