• Reproductie bij de Steenuil

  Door Ruud van Cuijk, 2021-12-01 10:03:34
  De Steenuil behoort in Nederland tot de best onderzochte vogelsoorten en is een kensoort van kleinschalig cultuurlandschap. Honderden vrijwilligers volgen jaarlijks de broedprestaties, vooral in nestkasten. Daarnaast worden volop nestjongen en volwassen uilen geringd, en - minstens zo belangrijk! – terug gevangen. Met al deze inspanningen verzamelen we waardevolle informatie over het functioneren van de populatie van deze Rode Lijstsoort.
  Lees verder

  Help de uilen!

  Door Ruud van Cuijk, 2021-04-16 21:04:31
  13-05-2021 Crowdfundingsactie voor nieuwe nestkasten. Uilen hebben een plek nodig om te nestelen. Onze Brabantse uilen zijn opzoek naar nieuwe nestlocaties. De vrijwilligers van het Netwerk Uilenbescherming & Brabants Landschap willen graag meer nestkasten en de versleten vervangen.
  Lees verder

  Topjaar voor Brabantse uilen

  Door Ruud van Cuijk, 2020-08-25 16:28:19
  05-06-2020 In 2019 waren er maar liefst 446 vrijwilligers actief, waarvan 17 personen al meer dan 25 jaar uilenbeschermer zijn. Wat een gedrevenheid en wat een ervaring zit daar! Zij allen bezochten 4.075 gastgevers waar de nestkasten hangen én worden onderhouden. Verder zijn er via verschillende regelingen en projecten (waaronder ErvenPlus) op duizenden erven biotoopverbeteringen aangebracht. Dankzij al dit beschermingswerk gaat het weer goed met de steenuil en de kerkuil; échte iconen van een divers agrarisch cultuurlandschap.
  Lees verder

  Steenuilen in de kerk

  Door Ruud van Cuijk, 2019-12-20 10:22:15
  Netwerk Uilenbescherming Brabant Hoewel er in Brabant veel kerkuilenkasten in kerken hangen, is de bezetting van die kasten vrij laag. Dat kan twee redenen hebben. Als eerste is de functie van veel kerken veranderd en is er veel minder ‘rust’ in de toren. Ook is er voor de nieuw functies gewerkt aan afdichting en isolatie waardoor niet overal de kast goed toegankelijk is. Als een broedpaar dan komt te overlijden, vindt een nieuwe kerkuil niet zomaar de kast. Maar, de tweede, en misschien wel belangrijkste reden, is dat de kerken steeds verder van het buitengebied af liggen. De afstand tussen hun foerageergebied en de broedplaats is door de uitbreiding van woonwijken en industrie groter geworden. Daardoor is de kans dat een kerkuil in de stad rond gaat zwerven en in de kerk de kast vindt, veel kleiner geworden. De meeste kerkuilen broeden inmiddels in schuren, wat ook meer aansluit bij zijn Engelse benaming Barnowl.
  Lees verder

  Kerkuilen - Digitale Nieuwsbrief herfst 2019

  Door Ruud van Cuijk, 2019-10-26 20:55:43
  Geachte donateurs, abonnees en lezers, Hier is een cadeautje voor 't weekend. Een verrassing dus! Open het maar snel en geniet!!!
  Lees verder

  Broedseizoen 2019

  Door Ruud van Cuijk, 2019-07-08 20:46:57
  Een bijzonder steenuilennest bij Uilenwerkgroepen Oisterwijk. 1 man twee vrouwen en 11 eieren die ook nog eens allemaal uitkwamen. Ronald van Harxen kwam speciaal over uit Winterswijk om dit met eigen ogen te kunnen zien. In het filmpje kunt u zien of ze ook allemaal uitgevlogen zijn. Het duurt wel 17 minuten, ( en dat is de korte versie) Dank aan Eveline van Dijk (YOYmedia)
  Lees verder

  Antimarter beveiliging Kerkuil

  Door Ruud van Cuijk, 2019-06-06 22:17:26
  Een goed idee om de Kerkuil kasten te beschermen tegen Steenmarters.
  Lees verder

  Consultatiebureau geopend!

  Door Ruud van Cuijk, 2019-06-06 10:20:34
  De Uilenwerkgroep heeft het consultatiebureau geopend voor Uilskuikens en Torenvalk kuikens. Na de eerste controles van de broedkasten bleek al gauw dat het er goed gaat uit zien voor dit broedseizoen 2019. Inmiddels zijn er nu 116 kuikens geregistreerd en geringd van Steenuil, Kerkuil en Torenvalk. De kuikens zijn goed doorvoed, dus zijn er genoeg muizen. Ook zijn er grote gezinnen van wel 6 jonge Torenvalken en één Kerkuilengezin met wel 7 kuikens. Drukke tijden voor de werkgroep, maar ook voor de Uilen ouderparen. Het eindresultaat van dit broedseizoen is straks ook weer te vinden op deze website.
  Lees verder

  Elftal (zonder keeper)

  Door Ruud van Cuijk, 2019-05-29 08:18:31
  Het begon met een enthousiast app'je van Anita op donderdag 2 mei: we hebben er 11! Bizar: een steenuilennest met 11 eieren. Afgelopen zondag toog ik naar Brabant om het mirakel van Oisterwijk met eigen ogen te aanschouwen.
  Lees verder

  Valbeveiliging

  Door Ruud van Cuijk, 2019-05-01 21:31:52
  Ook de vrijwilligers van onze Uilenwerkgroep zijn geïnstrueerd en getraind om te werken met valbeveiliging.
  Lees verder
  1 | 2 | Next >>