• Steenuilen in de kerk

  Door Ruud van Cuijk, 2019-12-20 10:22:15
  Netwerk Uilenbescherming Brabant Hoewel er in Brabant veel kerkuilenkasten in kerken hangen, is de bezetting van die kasten vrij laag. Dat kan twee redenen hebben. Als eerste is de functie van veel kerken veranderd en is er veel minder ‘rust’ in de toren. Ook is er voor de nieuw functies gewerkt aan afdichting en isolatie waardoor niet overal de kast goed toegankelijk is. Als een broedpaar dan komt te overlijden, vindt een nieuwe kerkuil niet zomaar de kast. Maar, de tweede, en misschien wel belangrijkste reden, is dat de kerken steeds verder van het buitengebied af liggen. De afstand tussen hun foerageergebied en de broedplaats is door de uitbreiding van woonwijken en industrie groter geworden. Daardoor is de kans dat een kerkuil in de stad rond gaat zwerven en in de kerk de kast vindt, veel kleiner geworden. De meeste kerkuilen broeden inmiddels in schuren, wat ook meer aansluit bij zijn Engelse benaming Barnowl.
  Lees verder

  Kerkuilen - Digitale Nieuwsbrief herfst 2019

  Door Ruud van Cuijk, 2019-10-26 20:55:43
  Geachte donateurs, abonnees en lezers, Hier is een cadeautje voor 't weekend. Een verrassing dus! Open het maar snel en geniet!!!
  Lees verder

  Broedseizoen 2019

  Door Ruud van Cuijk, 2019-07-08 20:46:57
  Een bijzonder steenuilennest bij Uilenwerkgroepen Oisterwijk. 1 man twee vrouwen en 11 eieren die ook nog eens allemaal uitkwamen. Ronald van Harxen kwam speciaal over uit Winterswijk om dit met eigen ogen te kunnen zien. In het filmpje kunt u zien of ze ook allemaal uitgevlogen zijn. Het duurt wel 17 minuten, ( en dat is de korte versie) Dank aan Eveline van Dijk (YOYmedia)
  Lees verder

  Antimarter beveiliging Kerkuil

  Door Ruud van Cuijk, 2019-06-06 22:17:26
  Een goed idee om de Kerkuil kasten te beschermen tegen Steenmarters.
  Lees verder

  Consultatiebureau geopend!

  Door Ruud van Cuijk, 2019-06-06 10:20:34
  De Uilenwerkgroep heeft het consultatiebureau geopend voor Uilskuikens en Torenvalk kuikens. Na de eerste controles van de broedkasten bleek al gauw dat het er goed gaat uit zien voor dit broedseizoen 2019. Inmiddels zijn er nu 116 kuikens geregistreerd en geringd van Steenuil, Kerkuil en Torenvalk. De kuikens zijn goed doorvoed, dus zijn er genoeg muizen. Ook zijn er grote gezinnen van wel 6 jonge Torenvalken en één Kerkuilengezin met wel 7 kuikens. Drukke tijden voor de werkgroep, maar ook voor de Uilen ouderparen. Het eindresultaat van dit broedseizoen is straks ook weer te vinden op deze website.
  Lees verder

  Elftal (zonder keeper)

  Door Ruud van Cuijk, 2019-05-29 08:18:31
  Het begon met een enthousiast app'je van Anita op donderdag 2 mei: we hebben er 11! Bizar: een steenuilennest met 11 eieren. Afgelopen zondag toog ik naar Brabant om het mirakel van Oisterwijk met eigen ogen te aanschouwen.
  Lees verder

  Valbeveiliging

  Door Ruud van Cuijk, 2019-05-01 21:31:52
  Ook de vrijwilligers van onze Uilenwerkgroep zijn geïnstrueerd en getraind om te werken met valbeveiliging.
  Lees verder

  Kerkuilen op de hei

  Door Ruud van Cuijk, 2019-03-15 13:11:11
  Netwerk Uilenbescherming Brabant • Jan Wouters Voor ons RAS-project aan nachtzwaluwen zijn Pieter en ik met Kees, Jan en Rien erg veel avonden op pad in de zomer. Daarbij gaat het erom nachtzwaluwen te ringen en in latere jaren terug te vangen. Op die manier kan de overleving van de vogels worden geschat. We bestrijken daarbij de bossen en heiden van de gemeente Reusel-de Mierden en de Neterselse Heide.
  Lees verder

  Vleermuis als prooi bij Bosuil

  Door Ruud van Cuijk, 2019-02-28 10:46:45, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-02-28 10:59:30
  Vleermuis als prooi bij Beleef de Lente Zoogdiervereniging 28-FEB-2019 - Recent verscheen er een bijzonder filmpje van de broedende bosuilen bij Beleef de Lente. Het mannetje bosuil kwam met een vleermuis als prooi aangevlogen om het vrouwtje te voeden. Is dit toeval of worden vleermuizen vaker als prooi gevangen door roofvogels?
  Lees verder

  Terugmeldingen Kerkuil 2018

  Door Ruud van Cuijk, 2018-11-28 21:10:35
  OPMERKELIJKE TERUGMELDINGEN IN NOORD-BRABANT. Onder de vele terugmeldingen van geringde uilen zijn er altijd een aantal opmerkelijke. Zo werd in Bladel op een nestplaats onlangs twee adulte Kerkuilen met ring aangetroffen. Van beide oudervogels konden de aluminium pootringen worden aflezen op 29 oktober jl . en 29 juni 2018.
  Lees verder
  1 | 2 | Next >>