• << Terug

  Steenuilen in de kerk

  Door Ruud van Cuijk, 2019-12-20 10:22:15
  Netwerk Uilenbescherming Brabant Hoewel er in Brabant veel kerkuilenkasten in kerken hangen, is de bezetting van die kasten vrij laag. Dat kan twee redenen hebben. Als eerste is de functie van veel kerken veranderd en is er veel minder ‘rust’ in de toren. Ook is er voor de nieuw functies gewerkt aan afdichting en isolatie waardoor niet overal de kast goed toegankelijk is. Als een broedpaar dan komt te overlijden, vindt een nieuwe kerkuil niet zomaar de kast. Maar, de tweede, en misschien wel belangrijkste reden, is dat de kerken steeds verder van het buitengebied af liggen. De afstand tussen hun foerageergebied en de broedplaats is door de uitbreiding van woonwijken en industrie groter geworden. Daardoor is de kans dat een kerkuil in de stad rond gaat zwerven en in de kerk de kast vindt, veel kleiner geworden. De meeste kerkuilen broeden inmiddels in schuren, wat ook meer aansluit bij zijn Engelse benaming Barnowl.

  Toch, had de Uilenwerkgroep Gilze iets bijzonders in één van hun 'kerk-kasten'. In de toren van de kerk in Molenschot hebben zij namelijk een nestkast hangen. 

  Ieder najaar maken ze die kast netjes schoon en zo ook dit jaar. Het is altijd een hoop geklauter over balken en in de gewelven voor Jos, Maaike en de andere vrijwilligers. Aangekomen troffen ze in de kast vooral veel takken aan. 'Helaas weer kauwtjes', dachten ze……. 

  Maar, hun oog viel op een paar kleine braakballetjes..... En toen ze de kast wat verder open maakten zagen ze ineens twee steenuiltjes in de volgeladen kast zitten. 

  Dit is echt heel uitzonderlijk, zeker in een kerktoren! Ze hebben de uiltjes tijdelijk apart gehouden, de kast schoongemaakt en aangepast zodat kauwtjes er niet meer in konden. Er zit nu een koker voor de ingang gemaakt en ze moeten na de aanpassingen een bocht maken.

  Ook al zijn het dan geen kerkuilen, het is toch mooi als er volgend jaar een broedsel in komt. We houden het in de gaten!

  Foto's: Maaike Riemslag