• Derde Zwaluwtil een feit

  Door Ruud van Cuijk, 2021-03-27 19:57:13, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2021-04-07 19:20:05
  De derde zwaluwtil in onze gemeente Reusel de Mierden is een feit. Vandaag is bij Meulenbroeks Agroservice, aan de Beekakkerweg te Lage Mierde een Zwaluw hotel geplaatst. Binnenkort kunnen we de eerste gasten gaan verwachten. Voor de bescherming van die soorten in het agrarische landschap hebben wij een grote subsidie gekregen van het Leefgebiedplan Agrarisch Landschap (LAL). Deze subsidie mogen natuurverenigingen gebruiken om maatregelen voor specifieke soorten te nemen. Voorwaarde is wel dat er altijd vrijwilligers bij betrokken zijn en al het geld wordt besteed aan de biotoopverbetering zelf. In dit geval de Huiszwaluw.
  Lees verder

  Huiszwaluw podcast

  Door Ruud van Cuijk, 2019-11-08 19:35:21
  Mogelijk hebben jullie het al voorbij zien komen, Sovon heeft voor het eerst een podcast gemaakt. En in de eerste aflevering staat, jawel, de Huiszwaluw centraal! We vertellen onder andere over wat al jullie observaties hebben opgeleverd en nog veel meer interessante zwaluw weetjes.
  Lees verder

  De succes-til van Reusel

  Door Ruud van Cuijk, 2019-09-26 21:15:31
  Geplaatst op 25 september 2019 Huiszwaluwen hebben in Nederland te lijden onder voedselschaarste – insecten nemen af – maar het schort ook aan woongelegenheid. Daarom zijn de afgelopen jaren op allerlei plekken in Nederland huiszwaluwtillen opgericht waar de vogels hun nesten tegenaan kunnen metselen. De vogels happen niet altijd meteen toe, al neemt het aantal bezette tillen licht toe. In Reusel was het direct een succes. Afgelopen broedseizoen was de til weer druk bezet met huiszwaluwen.
  Lees verder

  Eerste zwaluwjaar maakt nog geen zomer

  Door Ruud van Cuijk, 2019-04-28 10:09:47, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2023-01-17 12:41:52
  Sovon Vogelonderzoek Nederland 26-APR-2019 - Ze vliegen momenteel ons land weer binnen: huiszwaluwen. In 2018, hun ‘Jaar van’, volgden vrijwilligers bijna duizend nesten voor een nieuw nestonderzoek. Enkele interessante resultaten daarvan delen we in dit bericht. Omdat 2018 een erg warme, droge zomer kende, willen we graag weten of het de broedende huiszwaluwen onder andere (?) weersomstandigheden anders zal vergaan. Help je mee?
  Lees verder

  Zwaluwtil ervaring

  Door Ruud van Cuijk, 2019-02-26 20:28:14
  Tien jaar ervaring met de Huiszwaluwtil Vogelbescherming Nederland 26-FEB-2019 - In 2008 werd de eerste Huiszwaluwtil in Nederland geplaatst, om meer nestgelegenheid te bieden aan huiszwaluwen. Inmiddels zijn we tien jaar verder en is het tijd om de balans op te maken. Worden deze tillen wel gebruikt?
  Lees verder

  Hangplekken voor Zwaluwen

  Door Ruud van Cuijk, 2019-01-12 22:39:27, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-01-12 22:41:30
  Het beeld van Bokpalen met elektriciteitsdraden langs de wegen is allang verdwenen uit ons landschap. Dit elektriciteitsnet heeft lange tijd de mensen voorzien van elektriciteit, misschien wel 100 jaar, maar ook een zitplaats voor onze zwaluwen in het voorjaar en in de zomer. Ze zaten daar vroeger massaal op de draden te kleppen, veren te poetsen en heerlijk in de zon te bakken. Het was vooral een veilige plek, rondom zich heen hadden ze een goed uitzicht om vijanden op tijd te signaleren.
  Lees verder

  Project Ervenplus

  Door Ruud van Cuijk, 2018-11-25 21:24:35
  Meer biodiversiteit op Brabantse erven Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland. Ze zijn afhankelijk van de beplanting, van de weitjes en van de gebouwen om voedsel en beschutting te vinden, maar ook om zich voort te planten. Maar, onze erven zijn de afgelopen decennia steeds kaler en ‘netter’ geworden of ze zijn intensiever in gebruik voor stallen, silo’s en landbouwwerktuigen. Daardoor worden ze steeds ongeschikter voor erfbewoners zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Dat is jammer, wat deze aansprekende soorten gaan in aantal hard achteruit en zijn juist zo belangrijk als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen. Erfscans voor meer biodiversiteit Binnen het provinciale project ‘ErvenPlus’ gaan diverse gemeentes samen met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, Brabants Landschap en projectbureau Orbis investeren in meer biodiversiteit op Brabantse erven. De Provincie Noord-Brabant, Stichting Streekfonds Het Groene Woud en gemeente dragen financieel bij aan de uitvoering.
  Lees verder

  1e Zwaluwtil in Hooge-mierde 2018

  Door Ruud van Cuijk, 2018-11-05 10:55:37, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2018-11-30 08:01:59
  Aan de Haarweg in Hooge Mierde bij melkveebedrijf Meulenbroeks is een 2e Zwaluwtil in onze gemeente Reusel de Mierden geplaatst. Dit mooie project werd mede tot stand gebracht door een bijdrage van de Postcode Loterij, Brabants Landschap en subsidie via de Provincie Noord Brabant. Lees verder voor het filmpje van Jan Dirkx uit Reusel.
  Lees verder

  1e Zwaluwtil in Reusel

  Door Piet Peijs, 2014-12-02 21:16:29, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2018-11-29 19:25:46
  Laten we eerst beginnen met een korte beschrijving van de huiszwaluw. De huiszwaluw is een zwart-wit gekleurde vogel. Zijn rug en bovenkant van de vleugels zijn zwart, van onder licht gekleurd, bijna wit, een zwarte kap op de kop. Maar het meest opvallende is zijn lange witte stuit, dit is de overgang van rug naar staart. lichaamslengte bedraagt 13,5 tot 15 cm. Het nest bestaat uit een halfkomvormig nest dat wordt gemaakt van modder, klei, vermengd met wat hooi, stro en/of grashalmen. Hun favorieten nestplekken zijn overstekken van daken en onder overhangende dakranden. De huiszwaluw broedt meestal twee keer per jaar. In gunstige jaren met veel insecten waaruit hun hoofdvoedsel bestaat, wordt zelfs een derde legsel geproduceerd. Het legsel bestaat meestal uit vier tot vijf witte eieren. Beide partners bebroeden de eieren. Het overwinteringsgebied van huiszwaluwen ligt in Zuid Afrika. Eind juli trekken de eerste zwaluwen alweer weg om half april weer terug te keren naar hun vertrouwde nestplaatsen van het vorige jaar.
  Lees verder
  1 |