• Motivatie

  Motivatie

  Weidevogelvereniging Op grond van de volgende overwegingen kent de commissie vrijwillige weidevogelbescherming Noord-Brabant de oorkonde “groep van het jaar” in 2001 toe aan werkgroep “Weidevogelbescherming Reusel – De Mierden”:

  De afgelopen jaren heeft de groep een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. In 1996 starten enkele vrijwilligers hun beschermingswerk bij het Beleven, een terrein van het Brabants Landschap. Ook bij een aantal boeren gingen zij aan de slag. De vrijwilligers toonden zich getalenteerde zoekers van de legsels van wulp en grutto. Mede dankzij hun nestbescherming nam de stand van beide soorten in het gebied behoorlijk toe.

  De eerste jaren is vooral ervaring opgedaan met zoeken en beschermen, en het opbouwen van contacten met de boeren. Na het volgen van de cursus verzelfstandiging van de Volkshogeschool Bergen besloot de groepscoördinator, Piet Peijs, de zaken professioneel aan te pakken. Er werd promotie- en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en er kwam een eigen logo. Dit materiaal werd tijdens de landelijke weidevogeldag getoond en de stand was een echte blikvanger.

  Om op meer plaatsen in de omgeving van Reusel weidevogels te kunnen beschermen waren meer vrijwilligers nodig en dus werd besloten tot werving. Zonder enige hulp van de provinciale organisatie slaagde de groep erin een flink aantal nieuwe vrijwilligers te vinden en te begeleiden. De landelijke training “begeleiden van vrijwilligers” leverde de groep weer veel nieuwe ideeën op die dit jaar met grote vaart in praktijk worden gebracht. Gehoor gevend aan de provinciale oproep te investeren in de groepsstructuur is de groep in 2001 een officiële vereniging geworden.

  De ontwikkeling van de groep over de afgelopen jaren is niet zozeer kwantitatief maar meer kwalitatief zeer opmerkelijk. Hoewel de groep nog volop in ontwikkeling is, is de commissie van mening dat de snelheid waarmee een solide organisatie werd opgezet en de uitstekende en originele wijze waarop nieuwe vrijwilligers zijn ingewerkt en opgevangen de uitverkiezing van werkgroep “Weidevogelbescherming Reusel – De Mierden” tot groep van het jaar in Brabant meer dan te rechtvaardigen is: klein maar fijn!