• Erfscan

  ERFSCAN

  Voordat er een nieuwe nestkast kan worden opgehangen, is het heel belangrijk om van tevoren al een erfscan uit te voeren. Er kunnen niet lukraak overal nestkasten worden opgehangen omdat de toekomstige gastgever dat zo graag wil. Het gevolg kan zijn dat er nooit een uil in zal gaan broeden.

  Wat is een erfscan?

  Het uitvoeren van een erfscan houdt in dat je voor het ophangen van een nieuwe nestkast, het erf van de gastgever controleert om te zien of deze geschikt is voor een bepaalde uilenkast. Bij het uitvoeren van een erfscan wordt gekeken naar de volgende punten:

  • Nestgelegenheid
  • Voedsel
  • Schuilgelegenheid
  • Bedreigingen
  Nestgelegenheid

  Zijn er bomen aanwezig om een kast in op te hangen (Steenuil)?
  Zorg er voor dat de opening van de kast op een tak rust, zodat de takkelingen (jongen) bij het uitlopen terug kunnen keren naar de kast.
  Is er een uilengat in topgevel van een schuur? Dan kan die misschien weer bruikbaar gemaakt worden.
  Vraag ook na of de schuurdeuren altijd openstaan. Dit is belangrijk als je besluit om een kerkuilenkast in de schuur te plaatsen.

  Voedsel

  Zijn er op het erf een gazon en paarden- schapenweiden aanwezig?
  Is er een overhoek bij een graslandperceel?
  Zijn er knotwilgen, bomenrijen, solitaire bomen, boomgaard/fruitbomen, hagen, houtwallen of singels aanwezig?
  Is er een open mestopslag, een moes- en/of bloementuin en/of een uitkijkpost aanwezig?

  Schuilgelegenheid

  Zijn er toegankelijke stallen / schuren?
  Zijn er houtstapels, nestkasten, boomholtes en/of open nokken van gebouwen?
  Belangrijk zijn, vooral voor de jonge uilen: steenhopen, houtstapels en klimbomen.

  Bedreigingen

  Ligt het erf dicht langs een drukke weg of spoorlijn?
  Zijn er water- en andere drinkbakken voor het vee?
  Worden er vergiften en/of bestrijdingsmiddelen gebruikt?
  Zijn er loslopende honden en katten?
  Is er een andere soort verstoring (bv. recreatie)?

  Het maken van een erfscan voor uilen geldt alleen voor de steen- en kerkuil, omdat deze twee uilensoorten specifiek op het boerenerf aanwezig kunnen zijn.

  Let op je eigen veiligheid bij het ophangen van nestkasten.