• Homepage
  Welkom op de website van “Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden”.
  Weidevogelvereniging In 1996 hebben enkele leden de vereniging opgericht en sinds 2001 is het zelfs een officiële erkende vereniging geworden. Het doel van de vereniging is om weidevogels, voornamelijk in de gemeente Reusel – De Mierden, te beschermen.
  Wij proberen dit te bereiken door de broed, foerageer en rustgebieden van weidevogels zo goed mogelijk te beschermen. Dit vindt voornamelijk plaats tijdens het broedseizoen, van begin maart tot eind juni. Naast het beschermen van de biotoop geven wij ook voorlichting aan scholieren en andere belangstellenden. De vereniging zet zich daarnaast al jaren vrijwillig in voor het behoud van de natuur in het algemeen.

  Naast het beschermen van weidevogels creëren we extra broedplaatsen voor de grote gele kwikstaart en de ijsvogel. Ook zetten wij ons in voor inventarisatie en onderhoud van poelen, knotwilgen en heidevelden. We werken daarvoor samen met agrariërs, terreinbeheerders, het waterschap en de gemeente.

  Mede door de grote inzet, zelfstandigheid en professionaliteit van onze zelf opgeleide leden is de “Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden” in 2001 tot de beste Brabantse beschermingsgroep van het jaar gekozen.
  Onze vereniging geniet een goede reputatie onder de inwoners van de gemeente Reusel – De Mierden. Het ledental neemt dan ook jaarlijks toe, tot 30 leden aan het begin van 2010.

  Iedereen is welkom in onze vereniging. Dit blijkt wel uit de grote diversiteit onder onze leden. Zo zijn zowel mannen als vrouwen en leken als vogelkenners vertegenwoordigd. Ook de leeftijd varieert sterk van begin dertig tot gepensioneerden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris.
  Bedankt voor het bezoeken van onze site!
  Met dank aan:
  Harry Fiolet – Frank Neijts – Marco Renes – Carel van de Sanden – Jochem Sloothaak
  Peter Stusz – Raym’s fotosite – Jan Uilhoorn – Henry van Limpt
  Gecertificeerd sinds maart 2014